Zákon o športe

Rozdelenie financií pre uznané športy na rok 2018

Volejbal dostal pre rok 2018 od štátu 1 792 797 €.

Ostatné prípspevky

 

Vzorec na výpočet štátneho príspevku

4.2.2018

Dosť zložité, ale treba sa vyznať

 

Povinné rozdelenie štátneho príspevku za rok 2017 - podľa zákona

Vážení predsedovia, štatutári klubov, (úryvok listu ing. Halandu klubom)
na základe aktuálnej informácie z Odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás chceme informovať o finančnom príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR má poskytnúť SVF vo výške 15% z príspevku na účel šport mládeže.
Finančné prostriedky vo výške 222.675,- EUR, čo znamená 15% z finančného príspevku Slovenskej volejbalovej federácie v r. 2017, budú poskytnuté volejbalovým klubom podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v sezóne v 2016/2017.

Čítať celý článok
   

Športový odborník

http://www.ucps.sk/clanok-100-3173/SPORTOVY_ODBORNIK.html

 

Implementácia zákona (jún 2017)

Bratislava 13. júna 2017 (TASR) - Občianske združenie Učená právnická spoločnosť spoločne s odbornými spolupracovníkmi a partnermi ponúklo predovšetkým pre odbornú športovú verejnosť v apríli a máji 11 odborných seminárov na tému "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe".
Členovia expertnej pracovnej skupiny - členovia a priatelia UčPS, ktorí sa podieľali na príprave návrhu Zákona o športe i projekte jeho implementácie do praxe zodpovedali predstaviteľom športovej obce za posledný rok už viac ako štyristo praktických otázok. Ich spracovaním, zachytením a zovšeobecnením UčPS vytvorila pre športovú obec komplexný zoznam otázok a odpovedí, ktorý podstatným spôsobom ozrejmuje existujúce vzťahy v športe a ich nové pravidlá: (http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne).

Čítať celý článok
   

Stránka 1 z 4

<<ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec>>