Školenia a semináre

Licenčné semináre 2019

Termíny a témy licenčných seminárov 2019

Trénersko-metodická komisia SVF usporiada v nasledujúcom súťažnom ročníku tieto licenčné semináre:

Licencia B,C

-        Identifikácia chýb  v technike a ich odstraňovanie (prsty, bager, smeč)

-        Tréning kondície mládeže

Licencia A, B+

-        Tréning a výchova nahrávača

-        Tréning a výchova prihrávajúceho smečiara

Licencia Termín čas miesto téma lektor
A,B+ 26.8. 9,30 - 13,30

Bratislava

hala FTVŠ

Tréning a výchova nahrávača a  smečiara

Husár

Prieložný

A, B+ 9.9. 9,30 – 13,30

Poprad

Hala Aréna

Tréning a výchova nahrávača a  smečiara

Husár

Prieložný

B,C 14.9. 9,30 – 13,30

Košice

Hotelová akadémia Južná Trieda 10

Identifikácia chýb v technike a ich odstraňovanie Vlkolínsky
B,C 22.9. 9,30 – 13,30

Bratislava

Hala FTVŠ

Tréning kondície mládeže  Hiadlovský

Náhradou môže byť účasť na World Volleyball Coaches Show v Ostrave (15. - 16. júna 2019)  pre všetky typy licencií.

Na semináre nie je potrebné sa prihlasovať.

                                                                                               doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.             

                                                                                                           predseda TMK SVF

 

Plánované školenia trénerov 2019

 

Trénersko-metodická komisia otvára špecializovanú časť školení trénerov

1.Stupeň

6. – 8. septembra v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 31. júla na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2.stupeň

Školenie prebieha v dvoch blokoch:

31.mája – 2. júna v Bratislave na FTVŠ UK

28. – 30. júna v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 12. mája  na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

3. stupeň

Školenie prebieha v troch blokoch:

6. – 9. júna v Bratislave na FTVŠ UK

19. – 21. augusta v Púchove - Športcentrum

20. – 21. septembra v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 20. mája na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Absolventi všeobecnej časti sa už prihlasovať nemusia. Prosím len o informáciu ak nemajú záujem pokračovať.

Cena jednotlivých školení závisí od počtu prihlásených (orientačne 1.stupeň cca 120 EUR, 2. stupeň cca 180 EUR a 3. stupeň cca 280 EUR).

Informáciu o cene a presný program dostanú prihlásení minimálne 2 týždne pred začiatkom školenia.

V prípade väčšieho počtu záujemcov uprednostňujeme absolventov všeobecnej časti a skôr prihlásených. Maximálny počet na 1. stupni je 25, 2. a 3. stupni  15 frekventantov.


doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.                          

Predseda TMK SVF

 

Školenie telocvikárov, inštruktorov, rodičov

Vážení kolegovia,

Slovenská volejbalová federácia prostredníctvom Trénersko-metodickej komisie SVF v spolupráci s Radou Mládeže SVF usporiada pre učiteľov telesnej výchovy a rodičov školenie inštruktorov volejbalu v termíne 21.6.2019 piatok v Bratislave. Informujte všetkých učiteľov, rodičov ktorí majú záujem o vzdelávanie inštruktora volejbalu.
Kurz inštruktorov volejbalu pre učiteľov (rodičov) bude orientovaný na učenie volejbalu pre žiakov základných škôl na 1. alebo 2. stupni.

SVF podpísala Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou volejbalovou federáciou a Štátnym pedagogickým ústavom. Cieľom spolupráce je vytváranie metodických usmernení, pripomienkovaní a vytváraní dokumentov týkajúcich sa telovýchovy. Forma spolupráce bude zameraná na aktivity rozvoja kvality vzdelávania primárne na základných a stredných školách, zavedenie priorít vzdelávacej politiky do praxe škôl formou akčného plánovania. Popísané ciele majú záujem obe strany dosiahnuť priamym akreditovaným vzdelávaním učiteľov telesnej výchovy, aktívnou účasťou na tematických realizovaných konferenciách a ostatným činnosťami smerujúcimi k zlepšovaniu rozvoja vzdelávanie telovýchovy.

Prihlásiť sa môžte mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   

Školenie trénerov 2.stupňa - všeobecná časť

11.10.2018 - Bratislava

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK otvára všeobecnú časť školenie trénerov 2. stupňa

Akadémia plánuje otvoriť všeobecnú časť školenia trénerov 2. stupňa. Plánované termíny sú:

1.časť: 30.november - 2.december 2018

2.časť: február 2019

Prípadní záujemcovia sa prihláste na mailovej adrese : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10.11.2018

Cena školenia je 90 EUR. Peniaze treba zaplatiť na účet SVF a uviesť : meno, školenie 2 všeobecná časť.

Číslo účtu : SK 49 0200 0000 0000 0973 3112

Vladimír Přidal – predseda TMK

 

Školenia rozhodcov, zapisovateľov

●   Školenia rozhodcov 1. triedy (základné školenie) po oblastiach :

15.-16.9.2018  - Pezinok

21.-23.9.2018  - Martin

15.-16.9.2018  - Stará Ľubovňa

V prípade, že sa niekto z danej oblasti nemôže zúčastniť v termíne pre jeho oblasť, môže využiť školenie v inej oblasti.

●  KR SVF informuje, že licenčný seminár rozhodcov pre všetky skupiny sa uskutoční dňa 29.8.2018 v Martine. 

●   Školenie zapisovateľov pre papierový zápis (klasický) :

8.9. alebo 9.9.2018 - miesto podľa záujemcov. Pri dostatočnom počte záujemcov sa školenie rozdelí na dve skupiny východ – západ. Informáciu o presnom mieste konania a termíne dostanú prihlásení záujemcovia písomne. Prihlášky na p. Viktoríni – Lisá do 3.9.2018 na:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

●   Školenie zapisovateľov elektronický zápis :

15. alebo 16.9.2018 - miesto podľa záujemcov. Pri dostatočnom počte záujemcov sa školenie rozdelí na dve skupiny východ – západ. Informáciu o presnom mieste konania a termíne dostanú prihlásení záujemcovia písomne. Prihlášky na p. Viktoríni – Lisá do 7.9.2018 na :

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. -

Podmienkou účasti na školení elektronického zápisu je byť vyškolený v klasickom zápise a mať minimálne 1 ročnú prax vo vedení zápisu.

   

Stránka 1 z 3

<<ZačiatokDozadu123DopreduKoniec>>