Matchpoint Postrehy - píšete nám Halanda si robi z kolegovej rady prdel

Halanda si robi z kolegovej rady prdel

Bratislava - Denník Šport - 4.11.2010

citácia z denníka:

Spokojný sa včera vracal z Bratislavy domov aj Miroslav Čada. „Na reprezentačnej rade nebolo čo riešiť. S prezidentom zväzu sme sa stretli už pred jej začiatkom, povedali sme si svoje predstavy a bez problémov sme sa dohodli. Na samotnej rade sme už potom len oficiálne potvrdili to, o čom sme predtým spolu rozprávali,“ povedal nám reprezentačný kormidelník, ktorý je zároveň aj tréner volejbalistiek Prostějova. „Som rád, že môžem ďalej pokračovať pri slovenskej reprezentácii. Táto práca ma ako trénera obohacuje a verím, že stále jej mám čo dať.“

Zo štatútu Reprezentačnej rady SVF:
Reprezentačná rada je v systéme riadenia štátnej reprezentácie odborným poradným orgánom športového riaditeľa SVF, (M.Prokeša), zodpovedného za činnosť reprezentácie SR. Je vrcholným odborno-metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery v činnosti reprezentácie a jej zabezpečení.

 

Hlavné úlohy RR:

  •  .... okrem iného ....
  • hodnotí a analyzuje činnosť a výsledky jednotlivých reprezentačných družstiev a navrhuje závery pre činnosť v ďalšom období
  • navrhuje kandidátov na funkcie reprezentačných trénerov, na ich vymenovanie do funkcie ako aj k návrhu na odvolanie trénerov z funcie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev, resp. zabezpečuje výberové konanie
  • Ďalší dôkaz, že prezident SVF ing.Halanda si robí, čo chce. Kolegovia tréneri, členovia reprezentačnej rady, čudujem sa Vám, že tam sedíte.

 
Husár Ivan