Vzdelávanie Školenia a semináre Licenčné semináre 2018

Licenčné semináre 2018

Licenčné semináre pre trénerov v roku 2018

Trénersko – metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku viacero odborných licenčných seminárov. Termíny seminárov určených pre získanie licencie A, resp. B+ ešte nie sú určené.

Pre mládežníckych trénerov  (licencia B,C) usporiadame 2 nasledovné semináre:

Tréning volejbalu detí (8 – 12 rokov)

1.9. 2018, sobota

Miesto: Bratislava, hala FTVŠ UK Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  9

Program:

 9,00 –   9,30      Prezentácia                                                                               

 9,30 -  10,00     Charakteristika etapy športovej predprípravy                       

10,00 – 11,00    Všeobecná pohybová  príprava                                                     

11,15 – 12,45   „Herná“ príprava detí                                                      

13,00 – 14,00    Od prehadzovanej k minivolejbalu                              

Lektorom seminára je známy odborník z Čiech predovšetkým na učenie volejbalu detí a mládeže Ivan Pelikán

Tréning herných reťazcov – od žiakov po juniorov

08.09.2018 , sobota

Miesto: Košice, Hotelová akadémia Južná Trieda 10

Program:

  9,30 – 10,00   prezentácia

10.00 - 11.00   Stupňovanie zložitosti cvičení pri nácviku a zdokonaľovaní reťazcov HČJ

11,15 – 12,15  Obsah cvičení zameraných na špecializovaný tréning herných reťazcov v jednotlivých hráčskych funkciách

12,30 – 13,30   Problematika súčinnosti hráčov v mládežníckych kategóriách v herných reťazcoch   

Lektorom vo všetkých blokoch seminára je Richard Vlkolínsky

                      

10.9. Licencia A a B+

Téma: Distribúcia a dávkovanie kondičného zaťaženia v individuálnom a hernom tréningu

Lektori: doc. M. Vavák, Mgr. Ivan Husár

Miesto: Bratislava, FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9

Program:

  9,30 – 10,00   prezentácia v hale prof. Rovného

10,00 – 12,30   program v hale a posilňovni

12,45 – 13,30   učebňa 070

Na seminár sa netreba prihlasovať.

V druhej polovici augusta sa uskutoční ešte jeden licenčný seminár pre získanie licencie A a B+ s trénerom ženskej reprezentácie Fenogliom. Presný termín a miesto konania ešte nie je určený.

Do pozornosti trénerov dávame aj veľké trénerské sympózium v Českých Budějoviciach 9. – 10.júna. http://volleycountry.com/cz/novinky/svetova-volejbalova-trenerska-show

Účasť na tomto podujatí bude uznaná ako účasť na našom licenčnom seminári.                                        

                                                                                                        

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.  - predseda TMK