Vzdelávanie Školenia a semináre Licenčný seminár s trénerom žien Slovenska

Licenčný seminár s trénerom žien Slovenska

Trénersko-metodická komisia oznamuje, že dňa 13.8.2018 (Pondelok) sa uskutoční v Púchove licenčný seminár pre trénerov žiadajúcich licenciu A a B+.

Program:

09:30 - 10:00 prezentácia v hale STC (Svätoplukova 1463 , 02001 Púchov)

10,00 – 12,00 (orientačne)

Hra družstva po príjme podania (organizácia postavenia pri príjme podania a následný útok), Lektor: Marco Fenoglio (hlavný tréner RD ženy)

12,00 – 14,00 (orientačne)

Kondičná TJ v súťažnom období, Lektor: Stefano Miccoli (asistent trénera a kondičný tréner RD ženy)

Bude zabezpečený simultánny preklad. Seminár bude realizovaný s hráčkami RD ženy počas ich sústredenia a je možné si zhotoviť aj videozáznam z TJ a cvičení.

Na seminár sa netreba prihlasovať.