Vzdelávanie Školenia a semináre Tréning volejbalu malých detí

Tréning volejbalu malých detí

Licenčný seminár pre trénerov /aj pre iných záujemcov/

Tréning volejbalu detí – odborný seminár s Ivanom Pelikánom

Do pozornosti našich trénerov detí i ďalších záujemcov dávame opäť seminár o tréningu volejbalu detí (8 – 12 rokov).

Seminár sa uskutoční na FTVŠ UK Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  9, v sobotu 1.9. 2018

Lektorom tohto podujatia bude uznávaný český odborník v tejto oblasti Ivan Pelikán.

Odborný seminár je zároveň licenčným seminárom pre získanie licencie C.

Program:

Prezentácia                                                                         9,00 –   9,30               aula

Charakteristika etapy športovej predprípravy             9,30 -  10,15               aula

Základy pohybovej a hernej gramotnosti                    10,30 – 12,00              aula

Od prehadzovanej k minivolejbalu                                12,15 – 14,00             hala

Upozorňujeme, že na seminár sa nemusíte prihlasovať a je voľne prístupný všetkým záujemcom o prácu s deťmi so zameraním na volejbal, nie len registrovaným trénerom.

Vladimír Přidal – predseda TMK SVF