Vzdelávanie Školenia a semináre Licenčné semináre 2019

Licenčné semináre 2019

Termíny a témy licenčných seminárov 2019

Trénersko-metodická komisia SVF usporiada v nasledujúcom súťažnom ročníku tieto licenčné semináre:

Licencia B,C

-        Identifikácia chýb  v technike a ich odstraňovanie (prsty, bager, smeč)

-        Tréning kondície mládeže

Licencia A, B+

-        Tréning a výchova nahrávača

-        Tréning a výchova prihrávajúceho smečiara

Licencia Termín čas miesto téma lektor
A,B+ 26.8. 9,30 - 13,30

Bratislava

hala FTVŠ

Tréning a výchova nahrávača a  smečiara

Husár

Prieložný

A, B+ 9.9. 9,30 – 13,30

Poprad

Hala Aréna

Tréning a výchova nahrávača a  smečiara

Husár

Prieložný

B,C 14.9. 9,30 – 13,30

Košice

Hotelová akadémia Južná Trieda 10

Identifikácia chýb v technike a ich odstraňovanie Vlkolínsky
B,C 22.9. 9,30 – 13,30

Bratislava

Hala FTVŠ

Tréning kondície mládeže  Hiadlovský

Náhradou môže byť účasť na World Volleyball Coaches Show v Ostrave (15. - 16. júna 2019)  pre všetky typy licencií.

Na semináre nie je potrebné sa prihlasovať.

                                                                                               doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.             

                                                                                                           predseda TMK SVF

Program seminára v Bratislave

TMK oznamuje, že z organizačných dôvodov meníme začiatok licenčného seminára v Bratislave na FTVŠ UK.

Deň: 26.8. (pôvodný termín)

Program:

11,30 – 12,00 prezentácia v aule

12,00 – 13,00 prednáška v aule: Technika príjmu podania (Prieložný a Matušov)

13,30 – 16,30 prax v hale: Tréning a výchova prihrávajúceho smečiara a nahrávača (Matušov, Prieložný, Husár)

Licenčný seminár je určený pre získanie licencie A a B+.

Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

Bratislava, 13.8.2019