Termíny 20.11.2019 - posledný deň na uhradenie členského všetkých členov klubu

20.11.2019 - posledný deň na uhradenie členského všetkých členov klubu

Členské za rok 2019 :

          Vzhľadom k tomu, že v roku 2019 nebolo hradené členské do SVF od individuálnych členov ako to ukladá Zákon o športe a tiež Stanovy SVF, úhrada individuálneho členského za rok 2019 sa uskutoční nasledovne.

    Kluby, ktoré ešte neuhradili členské za svojich členov, vykonajú túto úhradu na účet SVF číslo :  SK 49 0200 0000 0000 0973 3112 do termínu 20. novembra 2019. Za členov, ktorí sú do 18 r. sa hradí 2 €, za členov nad 18 r. sa hradí 4 €. Rozhodujúci je pritom dovŕšený vek jednotlivca k 1.1.2019. Úhrada sa vykoná za všetkých

-  hráčov / hráčky

-  trénerov

-  zdravotníkov

-  štatistov

-  individuálnych členov

-  zapisovateľov

   Kópiu dokladu úhrady a zoznam členov, za ktorých bola úhrada vykonaná s uvedením mena, priezviska a registračného čísla (to je osemmiestne číslo RP) doručí klub na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   do termínu 20.11.2019.