Reprezentácia BEACH Satelit CEV 2011 - Cyprus

Satelit CEV 2011 - Cyprus

Michalovičová s Čižmárovou obsadili delené 5.miesto

Satelit - Cyprus - júl 2011
1.kolo
Michalovičová / Čižmárová - Oliveirová / Tawhidová (SWE) 2:1 17,-17,8
2.kolo
Michalovičová / Čižmárová - Aulenbrocková / Laboureurová (GER) 2:1 17,-17,7
3.kolo
Michalovičová / Čižmárová - sestry Bratuhininové (RUS) 0:2 -5,-17
4.kolo
Michalovičová / Čižmárová - Nilssonová / Hanssonová (SWE) 1:2 -17,16,-11