Vzdelávanie Mentálne okienko Sám sebe lekárom

Sám sebe lekárom

V zdravom tele zdravý duch!?  Neplatí skôr zdravý duch = zdravé telo!?

Viera je jadro a podstava veci, v ktorú dúfame. Ak udržuješ  vo svojich myšlienkach o sebe obraz alebo predstavu zdravého sviežeho činorodého človeka  , potom súčasne pripútavaš a sústreďuješ k sebe silu, ktorá pracuje na tom, aby si sa takým skutočne  stal. Tým buduješ myšlienkové duchovné JA, ktoré po čase ovládne tvoje hmotné telo a zmení ho tak, že sa duchovné JA vyrovná hmotnému telu.

 

To na čo najviac myslíš, alebo čím sa v predstavách najviac zaoberáš, v to v skutočnosti najviac veríš. Ak ťa v myšlienkach prenasleduje  nejaká  negatívna  hrozba, máš strach napríklad z choroby , potom je veľký predpoklad, že skutočne ochorieš. Chorý, ktorý sa vidí len ako marod, v skutočnosti si nezdravé telo a chorobu buduje.

Aj jednotlivé orgány tela môžu byť prepracované a žiadajú si odpočinok, ale nie sú hneď choré. Je nešťastie ,ak majiteľ  o nich okamžite začne premýšľať ako o nemoci . V  tejto myšlienke o chorobe sme mnohokrát podporovaní  okolím / rodinou, priateľmi /. Nakoniec  tieto myšlienky naozaj telo a jednotlivé orgány oslabujú a prejavia  sa ako choroby tela.

Každá hmotná skutočnosť je produktom duchovných  síl. A keď je to vybudované , začne to okamžite priťahovať látky rovnakých kvalít. Záleží iba na tom, vidieť svoje telo ako silné zdravé a pohyblivé. Toto duchovné telo potom k sebe priťahuje len elementy sily a zdravia. Kedykoľvek je tvoje  telo choré, snaž sa v myšlienkach seba vidieť dokonale zdravého. Je to jednoduchý postup, ale skrýva v sebe podivuhodný a účinný zákon. Očakávaj len zdravie a silu. Ak je v tvojich  myšlienkach a predstavách ,stáva sa z nej duchovná skutočnosť a tá sa vyrovná do hmotnej skutočnosti, teda do formy tvojho zdravého tela. Nech je to tvojím  „denným snom“. Denný sen , alebo denné snenie je výron sily, ktorá má vplyv na výsledky. Čím je snenie konkrétnejšie, tým väčšia je sila  / duchovná sila /, ktorá pôsobí oddelene od tela.

Výber z knihy  DAR DUCHA , Prentice Mulford