Reprezentácia TRÉNERI Reprezentační tréneri žien

Reprezentační tréneri žien

1993 - 1997 Lubor Halanda

1998 - 2001 Adrián Ferulík, jedno stretnutie viedol Jaroslav Vlk

2002 - 2013 Miroslav Čada

2013 - 2017 Marek Rojko

2018 -         Marco Fenoglio