Reprezentácia TRÉNERI Reprezentační tréneri mužov

Reprezentační tréneri mužov

1993 - 1995 Ivan Husár

1995 - 1997 Peter Kalný

1997 - 1998 Vladimír Přidal

1999 - 2001 Peter Kalný

2002 - 2004 Pavel Třešňák

2005 - 2007 Vladimír Přidal

2008 - 2011 Emanuele Zanini

2011 - 2013 Štefan Chrtiansky

2014 - 2015 Flavio Gulinelli

2015 - 2015 Alberto Giulliani

2016 - 2017 Miroslav Palgut

2017 - 2019 Andrej Kravárik

2019 -         Marek Kardoš