Matchpoint Postrehy - píšete nám Počty legionárov (Dr.Hančík) II.

Počty legionárov (Dr.Hančík) II.

15.6.2017

Keďže môj článok o počte legionárov v Extralige vyvolal reakciu zo strany 1.BVK, dovolím si naň pár vetami zaujať stanovisko.

- neobmedziť počet zahraničných hráčok, ako presadzuje 1.BVK, ešte raz tvrdím, zaberie miesto na výchovu vlastných hráčok. Aj tvrdenie, že žijeme v inej dobe, si veľmi dobre uvedomujem. Som človek, ktorý rešpektuje súčasnosť a trendy. Aj moje viacročné skúsenosti z oblasti ženského volejbalu na Slovensku a v zahraničí sú dôvodom pre môj názor z pohľadu slovenského volejbalu a množstvo vychovaných reprezentantiek v našom klube.

Zahraničné hráčky pochopiteľne nie sú migrantky ale hráčky dočasné, ktoré samozrejme môžu v primeranom počte zvýšiť výkonnosť družstva a zvýšiť konkurenciu tak v družstve, ako aj v extralige,
- jasne som vyjadril názor, že nie som proti legionárkam, sám náš klub to v minulosti to využil, ale v obmedzenom počte. Preto znovu opakujem že stanovisko SVF obmedziť na hru maximálne s troma hráčmi/kami je správne. Družstvo má možnosť zlepšiť výkonnosť a dať aj priestor vlastným. To je naša filozofia aj z pohľadu reprezentácie. V minulosti  na to myslel aj ich predchodca Doprastav,

- je nanajvýš pohŕdavé argumentovať, že ženská extraliga sa hrá pre rodičov, príbuzných a známych hráčok. Nie je to tak. Ale na druhej strane práve tí rodičia, príbuzní, sú viac zainteresovaní a vytvárajú pozitívnu atmosféru na zápasoch. Musíme aj opatrne povedať, že vo viacerých mestách Slovenska, kde sa hrá ženská extraliga sa zvýšili počty divákov oproti minulosti (Kežmarok, Prešov, predtým Sp.Nová Ves). Počet divákov na zápasoch nezáleží iba na počte legionárok. Je v priamej úmere s marketingom klubu, výkonnosťou družstva, atraktivitou súpera, príjemnym prostredím a atď. V tomto zaostávame myslím všetci a podobne je to aj na zápasoch 1.BVK v PKO,

- v článku sa uvádza, že ženská extraliga má často charakter mládežnícky s nízkym vekovým priemerom. Súhlasím. Je to aj čiastočne u nás. Ale musíme si uvedomiť prečo je to tak. Kluby nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby udržali hráčky dokonca aj ešte mladé, lebo často ani nedokončia vysokú školu a odchádzajú ako poloprodukt  do zahraničia. Preto je pre klub jediným východiskom cieľavedome si pripravovať ďalšie hráčky. Nie cestou neobmedzeného počtu zahraničných hráčok,

- na margo zahraničných hráčok som už v mojom prechádzajúcom príspevku uviedol, že nie je dobré pre slovenský volejbal, aby klub išiel cestou - naliať peniaze do nákupu neobmedzeného počtu zahraničných hráčov/ky, uspieť v extralige, v SP alebo v medzinárodnej súťaži a keď sa minú peniaze, je po klube. Príkladov v minulosti bol v slovenskom volejbale viac, 

- som za to, aby sme o týchto veciach diskutovali, ale nebudem zastávať názor neobmedzeného počtu legionárok. Uvádzal som aj príklady z iných štátov, ktoré tiež limity majú. To že 1.BVK malo minulú sezónu štyri zahraničné hráčky nás o to viac mobilizovalo uspieť proti nim. Nám nevadí konkurencia, tá prináša pre nás motiváciu lepšie pracovať, nám vadí nesystémovosť, subjektívny pohľad na vec. Veď nám všetkým musí ísť nielen o vlastné klubové záujmy, ale aj o úroveň reprezentácie. A tá s počtom zahraničných hráčok v našej najvyššej súťaži žien veľmi súvisí.

Dr.Vladimír Hančík, Slávia EU Bratislava