Matchpoint Postrehy - píšete nám Postreh z ME - 4 (CHALLENGE)

Postreh z ME - 4 (CHALLENGE)

25.8.2019 - V druhom stretnutí na ME sme zdolali Švajčiarky. Ak sa na to pozrieme postrehom 3, tak Švajčiarky vedeli, že ak nás chcú zdolať v domácom prostredí, musia hrať veľmi odvážne, riskovať. Snažili sa o to. Nestačilo. 3:0. Hrali sme dobre. Nemôžu mať všetko. Syr, hodinky, neutralitu, Eiger, St.Moritz, drahé bývanie ako sviňa.
Za dva dni turnaja ME už bolo veľa situácií, v ktorých rozhodnutia rozhodcov boli sporné a tréneri využili možnosť video rozhodovania - tzv. Challenge. Korigovanie rozhodnutí videom poznáme prevažne v tenise - Jastrabie oko, už aj vo futbale (WAR) a pomáha aj vo volejbale. Pomoc je to významná, vyrieši veľa komplikovaných, nepostrehnuteľných vecí, utlmí trénerov, vášeň divákov. CEV je mimochodom majster proti vášni. Jediný šport, v ktorom nestále musíte držať hubu a krok. A stáť všade v páskami vyhradených priestoroch.

Normy na systém Challenge v pravidlách FIVB nenájdete, ale popredný rozhodca Igor Porvazník ma naviedol na web cestu a ja spoločne s ním skúsim pomôcť, aby sme (ste) neboli blbí. Môj otec vravieval, synu, nie je problém, že si blbý, umenie je, zamaskovať to.
challenge

1.) každé družstvo má právo o preskúmanie situácie, ak sa domniva, že ide o chybu

2.) žiadosť môže byť signalizovaná počas rozohry, žiada sa v zásade zastavenie rozohry, alebo kompetentní žiadajú o Challenge až po nej. Po akcii majú na žiadosť o Challenge osem sekúnd. Aby nedošlo k nedorozumeniam, po rozohre má družstvo právo žiadať o Challenge iba v súvislosti so situáciou poslednej fázy rozohry. Chápete? Skúste.

3.) pre urýchlenie akcie musí člen realizačného tímu v tablete dať žiadosť elektronickým bzučiakom, rovnakým spôsobom o Challenge žiada po akcii. Iste ste si všimli, že tréneri Challenge signalizujú okoliu ukazovaním Céčka - palcom a ukazovákom, alebo po vzore z futbalu kreslia do vzduchu rukami obdĺžnik - obrazovku. Žiadosť ale MUSÍ byť podaná cez počítač z lavičky.

4.) každé družstvo má právo vziať si Challenge až do vyčerpania dvoch "neoprávnených" žiadostí v sete. Na tabuli môžte vidieť okrem stavu bodov aj počet oddychových časov (max dva), počet striedaní (max 6) a počet "neoprávnených" Challenge (max dva)

5.) Družstvo má osem sekúnd na to aby požiadalo o Challenge a osem sekúnd po výzve musí jasne určiť, akú chybu chce preveriť. IBA JEDNU. Urobí to znovu člen realizačné tímu stlačením ponúknutých tlačítiek (možností - z bodu 4)

6.) Challenge môže žiadať družstvo pri týchto chybách:
- lopta v ihrisku, alebo mimo neho (out - in),
- teč na bloku (touch yes - no),
- nepovolený dotyk hráča siete,
- dotyk lopty anténky,
- chyby nôh - nepovolené prešľapy chodidlom všetkých čiar,
- môže sa žiadať aj riešenie neľahkej situácie, či bola lopta v kontakte s povrchom, alebo sa odrazila od ruky.
challenge 2Otázny teč (dotyk - nedotyk hráča) v poli, nedovolená hra blokujúceho hráča na strane súpera, to sú chyby, ktoré sa zatiaľ spravodlivo korigovať videom nedajú a nie je možné ani o takúto korekciu chyby žiadať. Rozhodca vyhodnotí takúto žiadosť ako nepovolenú. Opakovaná neakceptovateľná žiadosť sa považuje za zdržovanie hry a je "ocenená" žltou kartou (karta priložená k hodinkám na zápästí).

7.) Výzva o Challenge má prednosť pre žiadosťami o striedanie, oddychový čas. Elektronický systém inú žiadosť na 8 sekúnd zablokuje. Zabráni sa tým nemožnosti si v priebehu ôsmich sekúnd o Challenge požiadať. Neviem, či teraz chápete, ale skrátka počítač eliminuje trénerske vypočítavé kurvy na strane súpera.

8.) O Challenge môže požiadať sám aj prvý rozhodca, ak má o svojom rozhodnutí pochybnosti. Ak družstvo stratí týmto Challenge 1.rozhodcu získaný bod, má právo požiadať ešte o Challenge, ktoré by súviselo s chybou, ale "prechádzajúcou" (časovo), v skoršej fáze rozohry. Verím, že chápete.

9.) v rámci jedného prerušenia môže tím žiadať iba o jednu korekciu chyby. V rámci toho istého prerušenia môžu žiadať o korekciu oba tímy. Ale iba o chybu v rovnakej fáze rozhory. Dovysvetlíme.
10.) Ak tím stlačí žiadosť o Challenge, ale v priebehu ôsmich sekúnd neurčí požadovanú korekciu, stráca Challenge a výzva sa berie ako neúspešná.

11.) Ak by systém Challenge technicky zlyhal, nedá sa využiť, pokračuje sa "po starom" a výzvy sa neakceptujú.

12.) do tucta. Toto je postreh zo zápasu Španielsko - Nemecko. Nemecký tréner žiadal výzvu na chybu teč. Hľadanie pravdy pri tejto chybe je zo všetkých druhov chýb časovo najdlhšie, počas nutnej pauzy nemecký tréner hráčkam kreslil, radil ... V legislatíve o Challenge sa nič o tom nepíše, ale podľa medzinárodného rozhodcu I.Povrazníka, by tento "nepovolený" oddychový čas mal byť zlikvidovaný obuškami a slzným plynom. Druhý rozhodca tak neurobil, lebo turnaj je v Bratislave, tam sme doma my a výhra Nemecka nad Španielkami nám otvárala cestu k postupu. Aby sme mohli osláviť Deň ústavy zápasom o postup cez 1/8 finále. Opakujem, že krajšie by bolo, keby už naše dievčatá v nedeľu 1.9. na izbách poľkého hotela tajne požierali krowky a ladili na 1/4 finále. Lenže všetko je inak, pravda je taká (po telefonáte s Juraj Mokrým z Ankary), že toto počínanie trénera nie je zatiaľ zakázané. Hráčky počas riešenia výzvy Challenge musia stáť v ihrisku a tréner môže k ním podísť. Čudné. Nesedí s bodom 7.
Deň ústavy, dokumentu, do ktorého červený (verme, že posledný) mohykán chce pustiť Kalavskej stratifikáciu nemocníc, by až tak neutrpel.

rozohra - od zapískania do zapískania
fáza rozohry - v zásade akcia s jedným preletom lopty ponad sieť

Body 6 a 9 dovysvetlíme v dodatku v pondelok.

Ivan Husár

Postreh 0
Postreh 1
Postreh 2
Postreh 3