Matchpoint Postrehy - píšete nám Ako je to v Nemecku s chlapcami

Ako je to v Nemecku s chlapcami

Bratislava - november 2019

Poporosil som pred časom Matúša Kalného (momentálne hlavný tréner KP Brno - ženy), ktorý dlhšie pôsobil v Nemecku, aby mi popísal, ako vzniká proces výberu mladých hráčov smer reprezentácia v Nemecku.
Kalny

Dávam to na príklade ročníkov 2003/2004

- prvý oficiálny výber  v rámci svojho Bundeslandu prebieha vo veku 11/12 ale to je veľmi závislé od toho kde, napríklad Bayern, Baden Württemberg, Hessen, NRW, Berlin, Thüringen to robia na vyššej úrovni ako malé bundeslandy a začínajú skôr. Napríklad Bawü začína s prvým výberom s 9/10 ročnými. Tam sa tomu už ale dlho venuje veľmi dobrý mládežnícky tréner Michael Mallick
 
- 2018 Október výber 2003/2004  -  14/15 ročný výber na Bundespokale (turnaj Bundeslandovych výberov), ktorý je rozdelený na sever, kde štartuje 10 bundeslandov a juh kde je 9 Bundeslandov
- 2018 November-  55 pozvaných hráčov z dvoch Bundespokalov na týždenné sústredenie, kde absolvujú kompletné lekárske vyšetrenie, absolvujú fyzické testy, špeciálne volejbalové, sú im predstavené jednotlivé HČJ z hľadiska techniky, akým smerov sa budeme uberať v jednotliých mládežníckych reprezentačných kategóriach. Na tejto akcii je po týždni určený tzv. D/C Kader-kadeti, čo je prvý oficiálny vstup mladého hráča do zväzových štruktúr a vymenovanie 22 členného reprezentačného družstva, prebieha to vo veľkej sále v takom slávnostnom duchu pred všetkými trénermi - Landestrenermi a trénermi jednotlivých klubov, ktorí boli pozvaní na Sichtung výber
- 2019 August - prechod vybraných hráčov na štyri chlapčenské internáty, v prvom rade D/C Kader - hráči, ktorí sú reprezentačnými trénermi doporučení na jednotlivé internáty ešte na výbere v novembri 2018 a potom aj zvyšní hráči, ktorí sa nedostali do D/C kádra
- 2019 Oktober sa v podstate zopakuje to isté, kde znova prebiehaju bundespokale sever a juh a slúžia ako prezentácia pripadných nových hráčov pre reprezentačných trénerov
 
- 2020 prelome mája a júna ich čaáa A-Bundespokal, kde je zastúpených všetkých 16 Bundeslandov - spojený juh so severom, ide na ňom o nejakú prestíž v rámci Nemecka, ktorý Bundesland je najlepší. Hlavná idea však je mať všetkych najlepších hráčov -reprezentantov pokope a z nich vyberá reprezentačný tréner na reprezentačné akcie v lete.
 
V Nemecku su štyri spolkoé, e zväzom zastrešené internáty u chlapcov - Frankfurt, Berlin, Mnichov, Friedrichshafen, kam prestupujú hráči vo veku 15/16, pred vstupom na spolkové internaty (takzvane ,,Bundesstützpunkty"). Niektoré Bundeslandy majú vlastné regionálne internáty (niečo na spôsob 8 ročných športových gymnázií), kam nastupujú 11 - 12 roční chlapci.
Vo všeobecnosti platí, že vo východnom Nemecku sú tie štruktúry prajnejšie vrcholovému športu, ,, Bundesstützpunkty" sú hlavne v tejto časti Nemecka
 
Ivan Husár,