Matchpoint ROZHOVORY O ŽIVOTE S Fedorom Gálom ***

S Fedorom Gálom ***

Z čoho vyplýval odpor k vazalstvu voči inštitúciám?

Inštitúcie sú ideálne na to, aby človeka dokonale pripravili o tvorivosť. Hovoria vám totiž, kedy máte DSC07528.JPGpracovať, pričom tvorivý človek vie najlepšie, kedy má robiť, či o polnoci alebo o tretej ráno. Hovoria vám aj to, čo máte robiť, ale opäť - tvorivý človek vie najlepšie, či a aký má talent, dispozície, chuť a motiváciu. Inštitúcia vás núti spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí vám idú šialene na nervy a neviete s tým nič spraviť. Neustále vás núti vykazovať, na čom pracujete, pričom kreatívny človek má prácu ako primárnu motiváciu a papierové vykazovanie výkonov považuje za stratu času. Inštitúcie sú teda spôsob, ako človeku častokrát znechutiť robotu.

Pokračovanie si prečítate tu