Vzdelávanie Zákon o športe

Zákon o športe

Prezidentka podpísala novelu

20.12.2019 - Popoludní šla vetrom informácia, že prezidentka váha s podpísaním Tittelovej novely. Nakoniec sa tak nestalo a 91 poslancov, ktorí zahlasovali za novelu v januári nemusí prelomiť jej veto.

(TASR) – Profesionálni športovci budú mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu, alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o športe, ktorá tieto zmeny prináša.

Čítať celý článok
 

Zákon o športe

Zákon o športe 440/2015

   

Rozdelenie financií pre uznané športy na rok 2018

Volejbal dostal pre rok 2018 od štátu 1 792 797 €.

Ostatné prípspevky

   

Vzorec na výpočet štátneho príspevku

4.2.2018

Dosť zložité, ale treba sa vyznať

   

Povinné rozdelenie štátneho príspevku za rok 2017 - podľa zákona

Vážení predsedovia, štatutári klubov, (úryvok listu ing. Halandu klubom)
na základe aktuálnej informácie z Odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás chceme informovať o finančnom príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR má poskytnúť SVF vo výške 15% z príspevku na účel šport mládeže.
Finančné prostriedky vo výške 222.675,- EUR, čo znamená 15% z finančného príspevku Slovenskej volejbalovej federácie v r. 2017, budú poskytnuté volejbalovým klubom podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v sezóne v 2016/2017.

Čítať celý článok
   

Implementácia zákona (jún 2017)

Bratislava 13. júna 2017 (TASR) - Občianske združenie Učená právnická spoločnosť spoločne s odbornými spolupracovníkmi a partnermi ponúklo predovšetkým pre odbornú športovú verejnosť v apríli a máji 11 odborných seminárov na tému "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe".
Členovia expertnej pracovnej skupiny - členovia a priatelia UčPS, ktorí sa podieľali na príprave návrhu Zákona o športe i projekte jeho implementácie do praxe zodpovedali predstaviteľom športovej obce za posledný rok už viac ako štyristo praktických otázok. Ich spracovaním, zachytením a zovšeobecnením UčPS vytvorila pre športovú obec komplexný zoznam otázok a odpovedí, ktorý podstatným spôsobom ozrejmuje existujúce vzťahy v športe a ich nové pravidlá: (http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne).

Čítať celý článok
   

Športový odborník

http://www.ucps.sk/clanok-100-3173/SPORTOVY_ODBORNIK.html

   

Podnikanie športového odborníka - ZMENY

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE
Zmena legislatívy -
 podnikanie športového odborníka

Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Prijatím zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene výkonu činnosti športového odborníka. Do 31.12.2015 bola činnosť športového odborníka v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní viazanou živnosťou. Od 01.01.2016 je činnosť športového odborníka inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu) a od 01.01.2017 je výkon činnosti športového odborníka vo vlastnom mene podnikaním.

Čítať celý článok
   

Sponzorská zmluva

marec 2017 - Webová stránka https://sport.iedu.sk/ zverejnila sponzorskú zmluvu.

Stiahnite si ju v sekcii DOKUMENTY a naštudujte si.

   

Úvaha Dr. Sepešiho po prijatí novely zákona

Dámy a páni, priatelia športu,
 
... niektorí pociťujeme potrebu trochu "odľahčiť" myšlienky a pocity, ktoré vzišli z ostatnej novely zákona o športe a najmä spôsobu jej prijatia vrátane zásadnej zmeny na poslednú chvíľu pozmeňovacím návrhom v parlamente.
Legislatívne, odborne, komunikačne, ale i politicky to mohlo prebehnúť oveľa korektnejšie pri dosiahnutí obdobných cieľov, napríklad aj čo sa týka zvýšenia podpory zdravotne znevýhodnených športovcov. Čítať celý článok
   

Stránka 1 z 2

<<ZačiatokDozadu12DopreduKoniec>>