Vzdelávanie Školenia a semináre Dr. Prieložný: licenčný seminár trénerov

Dr. Prieložný: licenčný seminár trénerov

30.1.2010 - Spišská Nová Ves - licenčný seminár trénerov

Dr.Igor Prieložný - momentálne tréner mužov Hotvolleys Viedeň

Niektoré aspekty vrcholového volejbalu

Pohľad na centralizovanú prípravu mládeže

Zaznamenali sme

Podanie

Nové lopty Mikasa spôsobili zmeny, vytvárajú efekt nepredvídaného letu lopty.
V ženskom volejbale sme zaznamenali ústup rotovaného podania z výskoku
Priemer bodov na set 0-3

      U mužov výrazné zmeny nenastali, ale plachtiaceho podania pribudlo.
Podanie z výskoku stratilo na efektivite. 0-2 body  na set je výborný výsledok.

      Všeobecne v mužskom volejbale je podanie kľúč k úspechu

      Prihrávka - útok

 Ž   Ženy útokom v sete 10 – 15 bodov

Muži dávajú útokom 12 – 17 bodov

Distribúcia nahrávok: v mužskom volejbale sa vyskytuje v niektorých špičkových družstvách útok po prhrávke podania zo zónyV až 23% (tzv.pipe)

Ženy používajú po prihrávke pipe minimálne

Centralizovaná príprava mládeže (CP)

Zástancovia a odporcovia tohto systému výchovy mládeže.

Neexistuje univerzálne riešenie

V Poľsku sú dve centrá (Sosnowiec pre dievčatá a Spala pre chlapcov)

Rozdiel medzi Nemeckom a Poľskom je v tom, že v Poľsku nie je žiaden problém prispôsobiť školu športu.

V Nemecku sa systém musí prispôsobiř škole, nie športu.

V Nemecku je krédo: príprava do spoločenského a športového života
Rodičia výchovu platili, tým pádom vyžadovali a aj mali mali vplyv na dianie.

V Poľsku rodičia bez vplyvu a tlaku. Všetko platí štát. 

Podľa mňa je na Slovensku kvalita športovej prípravy, metodika práce, dlhodobo z týchto troch štátov najlepšia.

Niektoré aspekty prípravy:

Mentálna príprava je lepšia mimo stredisko, hráčky majú ťažšie podmienky, nemajú všetko od rána do večera zabezpečené, pripravené.

Z diskusie: Brodyová: V Nemecku momentálne tvrdo pracujú práve na mentálnej príprave. Spolupráca s mentálnym kaučom. Prvé úspechy v juniorských reperezentačných družstvách

Prieložný: V Nemecku bol šéftréner Kórejec – po tréningu sa na videu analyzoval každý tréning. Disciplína bola aziatská
Veĺmi veľkú úlohu hrá osobnosř trénera. Stabilizácia trénerskych postov.

Spoločenská kultúra tréningov.  

      Negatívum je zrejme odlúčenie od rodiny, hlavne v mladšom veku.

      Problémom je, že všetci sú si v stredisku rovní. Aj v sociálnej sfére, ale aj v športovej – je to chyba.

Strediská obsadzujú a hrajú súřaže bez tlaku.
Nie som za, ani proti, spomenul som iba niektoré pronlémy strediska.

Ideálna je určite kombinácia.

Z diskusie: Husár: čo hrajú ?

Prieložný: V Poľsku dievčatá a chlapci druhú ligu. V Nemecku trtiu a druhú.

Proieložný: Prečo by mala byť každý rok otvorená CP ?

Prečo by nemali hrať tí najlepší v kluboch ?
Grosiar: důležitý je aj výstup z CP smerom na vysoké školy. Komu v Poľsku patria ? 

Prieložný: V Poľsku idú hráči z CP späť do klubu. Žiaľ, v trhu s hráčmi lietajú zrejme aj čierne peniaze, čo nemá pozitívny dopad na ďalšiu prácu hráčov. To je dnes morálny problém v Poľsku

Z diskusie:

Prieložný: Volejbal bez strát sa zásadne zmenil. Je nemsierne náročný príve na mentálnu prácu s hráčmi. 

Prieložný: Vo Viedni do nedávna (Prieložný ho nahradil) pracoval jeden z najlepších trénerov, Sideľnikov, bývalý tréner ruskej Kadane, musel odísť, nedohodol sa s hráčmi.

Koncentrácia a psychologická príprava sa stáva v tomto systéme volejbalu stále viac a viac významnejšia.

Poznámka www:  Po veľmi dlhom čase sa na licenčnom seminári trénerov objavili aj bossovia z vedenia SVF, Halanda so Singerom. Snáď si robili poznámky, že v strediskách CP nie je vždy všetko optimálne a prestanú nás, hráčov a ich rodičov oblbovať