Vzdelávanie Školenia a semináre Seminár - prihrávka

Seminár - prihrávka

17.12.2014 - Brno
V decembri sa uskutočnil v Brne seminár – „Prihrávka“, pre nespokojnosť s úrovňou prihrávky vo všetkých vekových kategóriách a nájsť odpovede na niektoré otázky.

TMK ČVS (Ivan Pelikán, Vojtěch Zach, Jaroslav Šamšula, Jiří Petru a Slávek Matěj) prestavili závery takmer ročného sledovania tejto individuálnej hernej činnosti.

Údaje boli vyhodnotené z 31 sledovaných stretnutí MS, ME, WL a KME mužov a juniorov.

 

KMS Opava (ČR,BUL,HOL,CYP)
KME Jablonec (ČR,UKR,NOR,ESP)
WL Chomutov (ČR,HOL)
WL Opava (ČR,POR)
MS Poľsko (BRA,USA,BEL,KOS,FRA,ITA,GER, POL)
MEJ Brno (RUS,POL,ČR,ITA,SLO,FRA,RUM,BEL,SRB,TUR)
Počet sledovaných setov: 107
Počet sledovaných zápasov: 31
Počet podaní: 2337
Počet prihrávok: 1950
Z týchto všetkých odmeraných údajov vám poskytujeme štatistické výsledky, ktoré prezentovali na prednáške členovia TMK.  Vo všetkých parametroch je aj porovnanie mužov s juniormi.

 1. A.     Pomer smečovaného vs plachtiaceho podania – úspešnosť – všetky akcie mužov

Úspešnosť plachtiaceho podania – 92%              neúspešné 8%
Úspešnosť smečovaného podania – 76%            neúspešné 24%

Pomer smečovaného vs plachtiaceho podania – úspešnosť – ME juniorov

Úspešnosť plachtiaceho podania – 86%               neúspešné 14%
Úspešnosť smečovaného podania – 67%             neúspešné 33%
B.      Pomer prihrávky prsty vs bager (plachtiace podanie) - muži

81% bager          19% prsty

Pomer prihrávky prsty vs bager (plachtiace podanie) – juniori

61% bager          39% prsty

 1. C.      Východzie formácie pri plachtiacom podaní -muži

67% v trojiciach
33% v dvojiciach

Východzie formácie pri plachtiacom podaní – juniori

97% v trojiciach
3% v dvojiciach

 1. D.     Východzie formácie pri smečovanom podaní - muži

98% v trojiciach
2% v štvoriciach

Východzie formácie pri smečovanom podaní – juniori

0% v trojiciach
100% v štvoriciach

 1. E.      Východzia vzdialenosť hráčov pred príjmom   plachtiaceho podania -muži

5m         17,6%
5,5m     11,7%
6m        45,1%
6,5m     15,8%
7m          9,8%

Juniori

5m         21%
5,5m      14,9%
6m         54,7%
6,5m       7,1%
7m          1,6%

 1. F.     Východzia vzdialenosť hráčov pred príjmom smečovaného podania - muži

6m         1,5%
6,5m      2,5%
7m        16,6%
7,5m     39,5%
8m         40%

Juniori

6m         1,5%
6,5m      0,0%
7m        19,9
7,5         24,7%
8m         54,2

 1. G.     Prihrávka v ose a mimo osi tela pri plachtiacom podaní - muži

37% mimo osi
63% v ose

Prihrávka v ose a mimo osi tela pri plachtiacom podaní – juniori

32% mimo osi
68% v ose

 1. H.     Prihrávka v ose a mimo osu pri smečovanom podaní - muži

39% mimo osi
61% v ose

Prihrávka v ose a mimo osi tela pri smečovanom podaní – juniori

35% mimo osi
65% v ose

 1. I.        Kvalita prihrávky celkom (1- excelent, ....... 5-chyba) -muži

1                    32%
2                    28%
3                    17%
4                    17%
5                     6%

Juniori prihrávka celkom

1                    28%
2                    22%
3                    19%
4                    22%
5                      9%

 1. J.       Kvalita prihrávky pri plachtiacom podaní

1                    37%
2                    30%
3                    15%
4                    14%
5                      4%

 1. K.      Kvalita prihrávky smečovaného podania

1                    26%
2                    26%
3                    19%
4                    20%
5                    9%

Závery ktoré odporučila TMK ČVS:

 1. 1.      Aký je pomer príjmu podania prstovou a bagrovou technikou pri plachtiacom podaní ?

U mužov čísla jasne ukazujú prevahu bagrovej techniky pri príjme plachtiaceho podania,  a preto doručujú už v žiackych družstvách prihrávať bagrom aj za cenu ľahkého podania. ( Na seminári zaznela poznámka , že príjem podania viac preferujú asi mladší tréneri, ale samozrejme to závisí od stavby tela hráča a kvality podania).

 1. 2.      Príjem plachtiaceho podania v ose alebo mimo osu tela.

Odporúča sa robiť príjem v osi a jednoznačná snaha dostať ťažisko tela za loptu, prihrávka mimo osi tela je však plno hodnotná a mala by sa učiť zároveň, Dôležitý je predo zadný pohyb.

 1. 3.      Príjem smečovaného podania v ose a mimo osu tela.

Takisto sa odporúča v ose.

 1. 4.      Východzie formácie pri plachtiacom podaní.

Muži v troch hráčoch a niekedy je to kvázi dva a pol hráča.

Juniori 97% v troch hráčoch, čo je dané , že ešte nie sú technicky a takticky pripravený prihrávať vo dvoch hráčov. Neodporúča  sa prihrávať vo štvorici, pretože sa zužuje priestor hráčov na prihrávku.

 1. 5.      Východzia vzdialenosť pred príjmom podania pri plachtiacom podaní.

Najväčšie percento hráčov má východzie postavenie pred príjmom podania na 6m. Hráči, ktorí prihrávajú prstami sa posunú bližšie k útočnej čiare.

 1. 6.      Východzia vzdialenosť pred príjmom podania pri smečovanom podaní.

Najvýhodnejšia východzia vzdialenosť sa ukazuje medzi 7,5-8m, potom nasledujú dva prípravné kroky smerom dopredu proti lopte. Prípravné kroky začínajú pri nadchode podávajúceho hráča a aktivačný poskok tesne pred úderom.

 Ja som prevzala štatistické údaje  a závery TMK z prednášky, ktorú  si celú aj  videá môžete pozrieť na ČVS v sekcii vzdelávanie. Samozrejme ja som sa prednášky zúčastnila osobne.

 Tiež by ma zaujímali nejaké čísla pre ženskú kategóriu, hlavne pomer prstov a bagru pri príjme plachtiaceho podania a kvalita prihrávky celkom.

 Urobila som z toho kratšiu verziu, lebo sa mi to zdá aktuálne po našich neúspešných kvalifikáciách kadetov, kadetiek a juniorov, ktorí sa práve hovorili o problémoch s prihrávkou.

Dôležité je ako s týmito údajmi pracovať  a čo vyvodiť pre prax. Samozrejme netreba zabúdať na techniku príjmu podania ( pohyby nôh pred príjmom podania, aktivačný poskok, postavenie ťažiska, trupu a rúk). A čo je najdôležitejšie trpezlivosť  a dôslednosť.  Dnes na internete nájdeme množstvo videí, kde sú rôzne cvičenia  na techniku príjmu podania a záleží len na nás trénerov, koľko sa budeme technike príjmu podania  a prihrávke ako takej venovať. Samozrejme môžete diskutovať a vyvodiť si svoje závery

Eva Koseková (VK Bilíkova + VKP Bratislava)