Vzdelávanie Zákon o športe Čerpanie dotácie zo štátu na rok 2016

Čerpanie dotácie zo štátu na rok 2016

1.11.2016 - Na pracovnej konferencii SVF v roku 2007 sa vtedajší funkcionár Žiliny opýtal, či by nemohlo vedenie SVF zverejňovať všetky faktúry nad 3 000.- SK. Chlapci spoza predsedníckeho stola ho vtedy vysmiali.
Nový zákon o športe, platný od 1.januára 2016 už zväzom takúto povinnosť prikazuje.

Predpokladáme, že dokument bude pravidelne aktualizovaný a možno aj po jeho pozornom analyzovaní aj "operatívne menený".
Preto budeme dokumenty číslovať. Ak bude dostatok času, na niektoré riadky sa prizrieme s komentárom.
Veríme, že v krátkom čase bude členom SVF dostupné aj financovanie obchodnej spoločnosti SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT s.r.o., ktorej je 100% vlastník SVF (my všetci členovia). Mimochodom dozorná rada s.r.o. bola dávno zrušená. Vraj netreba. Všetko je čisté ako ľalia.

Dokument č.1. - posledný účtovný doklad je z 29.9.2016

Pozrite si riadky 1061 a 1066 - interný doklad 5072016 je rovnaký, t.z. bolo to vyplatené dvakrát? Alebo len taký drobný neporiadok.

Pozrite si koľko peňazí z dotácie na činnosť minie SVF na fotografovanie reprezentačných akcií.

- pozrite si, že z dotácie na rok 2016 sa platilo množstvo akcií z roku 2015.

- nie je čudné, že v dokumente nájdete kvantum výdavkov na činnosť reprezentácie vo Svetovej Lige, ale príjmy napr. zo vstupného tu nenájdete?

- pozrite si napríklad riadok 158 pri "akcii roka", ktorou bol prípravný zápas na zimáku s Poliakmi. 2200.- € pre SBS a príjem zo vstupného nikde,

- zdá sa vám logické, že zákonné poistenie urobíte na služobné auto VW v jednej poisťovni a havárijné v druhej? Žeby marekting?

- poplatok za EL žien 10 000.-€ z činnosti, príjem zo vstupného žiaden,

- pozrite, koľko prepravných firiem jazdí pre potreby SVF,

- pozrite riadok 356, štvrtá hráčka Herelová alebo chýba, alebo šla stopom

Dokument č.2 - posledný účtovný doklad je zo 14.12.2016

www

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Vyjadrite sa ak chcete.

Ak nechcete, tak choďte do eshopu