Vzdelávanie Zákon o športe Čerpanie dotácie zo štátu na rok 2017