Vzdelávanie Zákon o športe Priebežné čerpanie dotácie zo štátu na rok 2018