Vzdelávanie Zákon o športe

Peniaze na SVF

 

Povinné rozdelenie štátneho príspevku za rok 2017 - podľa zákona

Vážení predsedovia, štatutári klubov, (úryvok listu ing. Halandu klubom)
na základe aktuálnej informácie z Odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás chceme informovať o finančnom príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR má poskytnúť SVF vo výške 15% z príspevku na účel šport mládeže.
Finančné prostriedky vo výške 222.675,- EUR, čo znamená 15% z finančného príspevku Slovenskej volejbalovej federácie v r. 2017, budú poskytnuté volejbalovým klubom podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v sezóne v 2016/2017.

Čítať celý článok
   

Vyúčtovanie dotácie zo štátu na rok 2016

1.11.2016 - Na pracovnej konferencii SVF v roku 2007 sa vtedajší funkcionár Žiliny opýtal, či by nemohlo vedenie SVF zverejňovať všetky faktúry nad 3 000.- SK. Chlapci spoza predsedníckeho stola ho vtedy vysmiali.
Nový zákon o športe, platný od 1.januára 2016 už zväzom takúto povinnosť prikazuje.

Čítať celý článok