Matchpoint Listy Luborovi Drahý Lubor - august P.S. II

Drahý Lubor - august P.S. II

Drahý Lubor,

ako som včera sľúbil. P.S. II. venujem príspevku tréenra Karola Lukáča.

Projekt COP NITRA – charakteristika

Moja prvá otázka skôr ako začnem je: Kto je v dnešnej dobe zodpovedný tréner COP? Mal by spĺňať dosť prísne kritéria (podľa oficiálnych dokumentov Ministerstva školstva), vzdelanie by mal mať predovšetkým pedagogické.

Projekt, ktorého obsahové zameranie by malo korešpondovať s tematickým obsahom názvu. Príprava najtalentovanejších v danom športe, odvetví, disciplíne  na tie naj TOP podujatia v rámci reprezentácie našej krajiny v danom športe. Pýtam sa z akého cenza dnes vyberáme? Alebo len plníme miesta?

 

Už niekoľko rokov nie je na Slovensku dostatok športových talentov. Mladí športovci tak nevytvárajú tlak nastúpiť na úroveň seniorskej reprezentácie. Jednoducho to, čo sa udialo za posledných 15 rokov umožnilo, že len veľmi málo mladých talentovaných športovcov vo všetkých športových odvetviach môžeme využiť na medzinárodnú reprezentáciu," povedal predseda Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár a pridal konkrétnosti: "Videli sme to na olympijských hrách v Pekingu, kde zo 65 športovcov boli len štyria do 25 rokov a viac ako polovica bola staršia ako 30 rokov. Podobne tomu bolo na predchádzajúcich hrách a bude aj na nasledujúcich. Ešte hrozivejšie to vyzeralo v kolektívnych hrách, kde sa nám už tretie letné olympijské hry po sebe nepodarilo kvalifikovať."

Projekt, ktorý sa v dnešnej dobe pri dnešných socio–ekonomických pomeroch, pri vzťahoch ktoré prevládajú na Slovenskej volejbalovej scéne medzi klubmi a vedením SVF, názorová a postojová rozdielnosť, mnohokrát arogancia a vulgárnosť, aj pre tieto faktory sa začína stávať minimálne neperspektívny a neefektívny z pohľadu prognóz pre ciele, ktoré by mal plniť. Prvoradá je podpora práce s talentovanou mládežou na Slovensku, ako aj reprezentačná úroveň v mládežníckych  kategóriách u dievčat. Projekt sa stále bude boriť s nevypovedanou otázkou dávneho vstupu a zaradenia Nitry do extraligy v jej začiatkoch. Mnoho klubov zdôrazňuje, že sa do Extraligy dostali nezaslúžene, v minulosti. Obdivujeme vyspelé volejbalové krajiny, ale to je tak asi všetko, nevieme si sadnúť za jeden stôl a prijať opatrenie na záchranu slovenského volejbalu, lebo každou generáciou, ktorá ma tvoriť budúcnosť strácame náskok, ktorý sme kedysi mali. My sa už vlastne volejbalu vôbec nevenujeme a to naozaj stači sa pozrieť k našim „krajanom“ Čechom, tam to Haník a spol. pochopili – deti sú buducnosť! Prisôsobili tomu všetko, „prekopali“ koncepcie a prešli od reči a CTRL C – CTRL V k ENTER. Od projektov očakávajú prísun detí, talentu a rozvoj seniorského volejbalu a zjavne sa im to darí.

Otázka:
Kedy sme mali na Slovensku napr. konferenciu k problematike deti a mládeže?

Projekt COP-ky bojuje s klubmi, nakoľko neexistuje do dnešného dňa seriózna dohoda medzi klubmi a zodpovednou časťou SVF (nech už je to ktokoľvek) o tom, za akých podmienok má hráčka prísť do Nitry a aké budú podmienky pri jej ďalšom rozvoji v rámci volejbalovej kariéry.  Mimochodm, máme ešte dnes kluby, ktoré sú schopné dopĺňať TOP podmienky v Nitre?
Projekt každým dňom, ako je zrejmé vidieť aj klesajúcou tendenciou práce v kluboch s mládežou, sa stane pomaly ale isto „prežitkom“ a je minimálne na zváženie jeho stratégia a filozofia do budúcna. Rozpočet je v dnešnej dobe oklieštený, podpora zo strany Ministerstva školstva je v inej podobe, komerčná oblasť takmer nulová. V dávnej minulosti bol záujemca vo firme K-CERO, podstatu poznáme všetci, už je to história.
Veľký problém predstavujú odchody mladých hráčok do Nitry zo strany rodičov. Rodičia sa o deti boja.  Ak ich dajú, tak musia podpísať zmluvy. Tu je možno na mieste aj otázka, s ktorou riaditeľ p. Maček bojoval – vráti sa z prestupov pri predaji hráčok, ktoré vyštudovali gymnázium, aspoň časť na revitalizáciu podmienok pre ďalšie talenty na gymnáziu?
Pri silnom systéme práce s mládežou v Slávii BA je mnohokrát ťažké dostať dievča do COP. Vystáva otázka, čo nám prináša tento štátom podporovaný systém pri súčasnom talente dievčat – hráčky ročníkov 96,97,98,99,2000... kde sú kluby. Nebolo by ideálne prerozdeliť finančný balík pre kluby ktoré ešte „žijú“? Podporovať tých správnych a dnes ešte pracujúcich?

Akú úlohu plní MINI a MIDI MAX? Koľko detí priniesol tento systém do koncepcie? Koľko deti sa na základe týchto projektov hlási do klubov? Koľko kvalitných hráčok nám posledné ročníky, 96,97,98 prinesú pre seniorský ženský volejbal? Snažíme sa odpozorovať najlepší model, lebo Taliani to robia tak, Poliaci tak, Česi tak ..., ale otázka znie, nebolo by dobre proste začať robiť? Robiť? Robiť? Pracovať? Pracovať? Tvoriť? Tvoriť? Veď predsa na to máme na SVF oddelenie, kde je nejaký koordinátor pre mládež. Aké stanovisko zaujal na čele s Radou mládeže k neúspechom pri posledných reprezentačných ročníkoch? Kde je problém? Prečo nevidíme ani jedno hodnotenie z reprezentačných podujatí od zodpovedného trénera? Prečo sa tréneri v projekte menia už takmer s presnosťou dvoch rokov?

ŠKOLA – Športové gymnázium Nitra
Škola je v pohode. Výchovno – vzdelávací proces je primeraný, riaditeľ a zástupkyňa robia veci ako im to káže zákon a celospoločenské pomery. Nestretol som s vyučujúcim, ktorý by robil problém dievčatám v ich športovom režime. Strava počas môjho pôsobenia bola strašná. Katastrofálna, zlá, nekalorická.
Regenerácia
Na regeneráciu hráčky takmer nemysleli, v samotnom komplexe akoby sa zastavil čas, ale slúži to dodnes, ktorý hráč chce, príde. Marienka Franková sa vždy snažila svojim postojom navodiť tú správnu atmosféru, ktorú masér navodiť má,  ak sa športovec „sťažuje“. Čo sa týka finančného ohodnotenia masérov, tak tam už projekt znova pokrivkával – nikto nechcel platiť za služby maséra, vraj adekvátnu odmenu mal riešiť riaditeľ – ten však tvrdil, že je to vec SVF. Jedno je isté - peniaze z Ministerstva prichádzali na účet školy, teda riaditeľa, tu bolo v tom čase SVF na vedľajšej kolaji.
Hala Olympia
Hala je super aj pre realizáciu tréningov aj samotnú hru. Trošku by však potrebovala zrekonštruovať, Tibor Hlavačka je super chlap a vždy sa s nim dalo dohodnúť,  v prípade potreby tréningového režimu aj mimo plánu. V zime však už bolo cítiť, že hala má za sebou nejaký ten rok.
Tréningový proces
Tréningový proces prebiehal v ranných a poobedňajších hodinách, od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 9.00-9.15. Logistika presunu dievčat je v pohode, do 15 min je hráčka na internáte ak nezablúdi do Hamypapy, alebo na diskotéku na Mostnej (neviem či ešte funguje)

Vzťahy sú α - Ώ
Vedenie školy, teda samotný riaditeľ a jeho vzťahy s vedením SVF sú „chladné“ (teda boli), všetci očakávali od premenovaného projektu z SCP na COP predovšetkým viac peňazí, ktoré akosi neprichádzali podľa potreby v daných intervaloch a optimálnou pravidelnosťou. Začalo sa rozprávať, že starý systém financovania bol ideálnejší. Na škole začínali vznikať rôzne komisie a iné organizačne členenia, (zástupca pre šport, zástupca trénerov a mnohé iné - administratíva).  Riaditeľ mál ťažké srdce, že hráčky nie sú zmluvne viazane aj v rámci školy, ale len v rámci SVF a SVM.
Reprezentácia základ centralizovanej prípravy a TOP podmienok

Nehodnotím terajší stav, je však treba začať analyzovať. Pri práci v Nitre som pracoval v reprezentácii s kolegom Marekom Rojkom s ročníkmi 1992/93. Sila tohto ročníka je neodškriepiteľná,  po ukončení každej reprezentačnej akcie mala verejnosť k dispozícii hodnotenie akcie. Od tejto doby, v prípade ďalších reprezentačných ročníkov a trénerov, sme sa nedočkali žiadneho hodnotenia. Jedná sa o neúspešné akcie ročníkov 94,95... . Aké boli príčiny neúspechu?  Boli v RD tie pravé talenty? Ako sme sa javili po hernej stránke, vonkajšie, vnútorne) ukazovatele? Veď mame k dispozícii minimálne Datavolley.

Diskutujte k listom