Matchpoint Pod pokrievku klubu Svidník sa otriasa

Svidník sa otriasa

20.máj 2016 - Svidník
V histórii Svidníka najúspešnejší športový kolektív Volejbalový klub Slávia Svidník prichádza o svoju ústrednú postavu. Človek, ktorý pred ôsmimi rokmi zasvätil svoju dušu svidníckemu volejbalu a nastavil koncepciu práce s mládežou,definitívne odchádza od najpopulárnejšieho športu v meste Svidník.
„V prvom rade sa chcem z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa spolu so mnou po celú dobu podieľali a podieľajú pri budovaní koncepčného systému výchovy mládeže. Dosiahnuté výsledky nám s obdivom závidí celé Slovensko. Náš klub zažil najúspešnejšiu sezónu v histórií svojho fungovania a Slovenskou volejbalovou federáciou bol vyhlásený za najúspešnejší mužský kolektív vôbec. Získal najviac medailí na Slovensku a len v poslednej sezóne má sedem mládežníckych reprezentantov Slovenska.
Napriek tomu, že ukážkovo pracuje s mládežou, kde jasným dôkazom je, že družstvo tvoria naši odchovanci, naše deti, v poslaneckom zbore to vidia ináč. Pretrvávajúce útoky prehlbujú nepokoj medzi hráčmi, trénermi, partnermi klubu a vytvárajú tak nestabilitu, ktorá sa prirodzene prenáša do nervozity z obáv o budúcnosť. Argumentmi nepodložené skrátenie príspevku od poslancov mesta po najúspešnejšej sezóne v histórií klubu, je jasným dôkazom, že problémom je moja osoba a moje slobodné rozhodovanie v zastupiteľstve. Kto sledoval dianie v poslednom mestskom zasadnutí snáď pochopí, že jedinou cestou, ako dostane volejbal väčšiu priazeň, je moje odstúpenie. Toto moje rozhodnutie je prirodzeným vyústením situácie. Všetkým, ktorí nás podporovali a fandili chcem skutočne ešte raz z celého srdca poďakovať, lebo bez ich podpory a priazne by sme netvorili takú úžasnú volejbalovú rodinu,“ zhodnotil vo svojom stanovisku Ján Hirčko.

Zdroj: e-dukla.sk