Matchpoint ROZHOVORY O VOLEJBALE S Igorom Prieložným - členom novej SR SVF

S Igorom Prieložným - členom novej SR SVF

prielozny16.2.2018 - Aupark

Jedna otázka. Kandidoval si do Správnej rady SVF (SR) na pozíciu za vrcholový volejbal. Na konferncii v Poprade si dostal 35 hlasov, čo je celkom silný mandát. Čo by si rád za štyri roky spravil, aké sú tvoje ambície, čo chceš ovplyvniť. Ako si predstavuješ systém práce?

Hneď na úvod musím povedať, že som si to aj ja myslel, že som v SR SVF za vrcholový volejbal, ale zisťujem, že mám byť zároveň aj zástupca klubov. Na prvej SR sme si ujasňovali pozície. Moja sa ukázala akosi nejasná, kolegovia ma presviedčali, že podľa stanov som automaticky aj zástupca klubov extraligy. Preto sme sa dohodli, že napíšem koncept, ako by som si to ja predstavoval, čo by mala obsahovať moja činnosť.

Ja sa zatiaľ do klubov nemiešam, nemyslím si, že problematiku klubov až tak dobre poznám a vedel by som veci v nich ovplyvniť. Ak to  bude nutné, na základe stanov sa môžem do toho pustiť, ale mandát som na to podľa mňa od delegátov konferencie nedostal.
V písomnom koncepte to objasňujem. Podľa mňa by som mal byť členom oboch reprezentačných rád, mužov aj žien a cez ne mať vplyv na chod vrcholového volejbalu od najnižšej po najvyššiu úroveň. Odozvu na projekt zatiaľ nemám. Koncept dostali všetci členovia SR, zatiaľ nemám ani jednu spätnú väzbu. Zatiaľ je to pre mňa trochu zmätočné, ale to sa zrejme rýchlo vyjasní.
Druhou mojou doterajšou iniciatívou bola ambícia zvolať všetkých trénerov extraligy na poradu počas finálového turnaja Slovenského pohára v Prievidzi. Toto bolo potlačené do úzadia s argumentom, že toto nie je otázka na trénerov. Témy mali byť reprezentačná rada, reprezentačný tréner žien, obnova Združenia oddielov a klubov. Míting sa v Prievidzi neuskutočnil.

Singer má za úlohu vytvoriť novú štruktúru federácie, po jej prijatí sa zrejme vo všetkom vyjasní. V zásade sa momentálne hľadá systém, vyjasňujú sa pozície. Hľadá sa cesta, ako by to všetko mal fungovať.

Tak teda ešte raz prvá otázka. Čo chceš urobiť za štyri roky? Bývalá SR bola skupinka diletantov a po konferencii som sa nádejal, že tento stav skončil. Teraz sú pre mňa pozície v SR nad slnko jasné. Bol tu strašný bordel. Vrcholový volejbal je pojem veľmi jednoduchý. O chvíľu sú ME žien,  a nemáme trénera.

O tom hovorím. S týmto výberom zatiaľ nič nemám. Prišli tri návrhy. Z jednej dielne. Výberové konanie asi nebude, kritéria na trénera spomenuté a stanovené na SR zatiaľ neboli. S tým sú vraj najväčšie problémy. Čo máme od reprezentačného trénera žien očakávať, čo mám nášmu ženskému tímu priniesť. Ja som už na začiatku januára apeloval na to, aby sme v Prievidzi urýchlene určili komisiu, ktorá trénera žien vyberie. Ideme na to odzadu. Rozhodneme sa pre organizáciu ME, družstvo postavené nemáme. Všetci adepti na trénera Slovenska zataiľ trénujú v klube.
Budúcnosť podľa mňa nie sú štyri, ale osem až dvanásť rokov, čo pre mňa je už vzhľadom k môjmu veku dosť dlhá doba. Aj upozorniť na nutnosť dať šancu mladým by sme mali riešiť. Mali by sme sa vrátiť do histórie štyroch krajských trénerov, ktorí by spolupracovali v oblasti s ostanými trénermi a zjednotila by sa metodika práce pri mládeži.
Materiál do diskusie, predložený SR:

Člen SR pre vrcholový volejbal

zástupca volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien

(toto bolo v názve funkcie člena SR pôvodne, či to bolo doplnené??)

 1. Člen SR pre vrcholový volejbal

      - reprezentačné družstvá SR SVF (muži - ženy, všetky vekové kategórie)

      - najvyššia súťaž mužov a žien

Z toho vyplýva, že zástupca by mal byť členom odborných komisií SVF, ktoré majú súvis s vrcholovým volejbalom:

 1. Reprezentačná rada mužov a žien s hlasom rozhodujúcim, nie poradným - iné kompetencie by mali byť delegované predsedom rady.
 2. Rada mládeže s hlasom poradným - rada vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery SVF. V práci s talentovanou mládežou - to znamena aj vrcholový mládežnícky volejbal minimálne na úrovni centralizovanej prípravy (extraliga, základ reprezentacnych družstiev)
 3. Rada beachvolleybalu - táto rada by mala byť na úrovni reprezentačnej úrovni šestkového volejbalu, minimálne pri tvorbe plánov práce reprezentácie a zloženia tímov. Neviem ale akú vážnosť tomuto prikladá SVF z pohľadu “vrcholového volejbalu”….
 • Rada pre metodiku a vzdelávanie trénerov.
 • Rada predsedov  oblastných výborov.
  Tu prikadám povinnosti rady:
  • zabezpečuje koordináciu činnosti oblastných orgánov SVF v zmysle rozhodnutí SR SVF, Exekutívy SVF a podľa Programu rozvoja volejbalu na Slovensku
  • koordinuje spoločný postup pri riadení súťaží SVF, s uplatnením Vykonávacích pokynov a smerníc SVF v príslušnej oblasti
  • zabezpečuje prenos informácií a námetov na skvalitnenie riadiaceho a organizačného procesu v rámci SVF, realizácie súťaží
  • prostredníctvom svojich členov zabezpečuje v odborných komisiách koordináciu v oblasti práce s talentovanou mládežo a výberov talentov do stredísk.

Z uvedenej citácie je jasné, že “ komunikáciu klub « SVF eventuálne ZVOK” zodpovedá práve táto rada. Ako to fungovalo doposiaľ? - nie je mi celkom známe…

Tu vidím práve priestor na to, kde by sa mal člen SR za vrcholový volejbal realizovať ako jej člen - ak je teda tá kompetencia zástupca volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien - opodstatnená. Mám za to, že je duplicitná s činnosťou rady predsedov OBV.

Igor Prieložný