Matchpoint Pod pokrievku klubu Čudné praktiky

Čudné praktiky

apríl 2018 - VK Kúpele Brusno

Na základe skutočností, ktoré sa udiali v predposlednom kole kadetiek stred v stretnutí Banská Bystrica – Liptovský Hrádok sme sa rozhodli vyjadriť nad skutočnosťami rozhorčenie. Zároveň žiadame o vysvetlenie a vyvodenie dôsledkov.  V spomínanom stretnutí v rozpore so súťažným poriadkom , s princípmi fair play aj  z hľadiska vývoja situácii v poradí o umiestnenie jednotlivých družstiev sa v spomínanom stretnutí udialo niečo neakceptovateľné!!! Totiž hneď po stretnutí BB-LH boli odovzdané medaile  obidvom družstvám aj napriek  skutočnosti, že v súťaži ešte nie je odohraté jedno kompletné kolo.

Celý tento postup zodpovedných osôb dehonestuje súperov, vyvoláva pochybnosti nad regulárnosťou súťaže a hlavne domotivuje hráčky - dievčatá, ktoré učíme bojovať športovým spôsobom do konca každého zápasu a súťaže.  Táto skutočnosť sa týka vo všeobecnosti všetkých družstiev v súťaži, ale najmä družstiev Zvolena, Žiliny, Brusna, Banskej Bystrici a Liptovského Hrádku, a to z dôvodu, že spomínané družstvá reálne môžu ovplyvniť poradie na medailových pozíciách  zápasmi v poslednom kole, ako aj  postup do baráže o účasť na finálový turnaj  M SR kadetiek.

Zo športového hľadiska je situácia, kedy Banskej Bystrici boli odovzdané medaile za 2. miesto, keď ešte nemá odohraté stretnutie so Zvolenom, arogantná a pre hráčky Zvolena ponižujúca!!!  Alebo Banská Bystrica považuje Zvolen za nedôstojného súpera, s ktorým sa nedá prehrať ??!!. Ale to  sme potom v rozpore s princípmi športu  !!!

A keby sme mali pripustiť absurdnosť, že sa udeľujú  medaile pred koncom súťaže, tak sa pýtam prečo je Banská Bystrica strieborná, keď pred posledným kolom 2. priečku obsadilo Brusno.

A na záver chcem zdôrazniť, že aj v prípade, že konečné poradie bude na prvých 3 troch miestach podľa predpokladov, nemení to nič na tom, že postup  funkcionárov, ktorí udeľovali medaile  je v rozpore so športovou morálkou a súťažným poriadkom.

Toto stanovisko ja názorom hráčok, rodičov hráčok, priaznivcov volejbalu  a funkcionárov nielen VK Kúpele Brusno.

Brusno 23. 04.  2018                                                                      Mgr. Alexander Šabo – predseda VK

tabulka