Matchpoint Postrehy - píšete nám Zákopová vojnička

Zákopová vojnička

21.3.2019 - prvý jarný deň

Konferencia SVF 2017 uplatnila zákon o športe a do demokratickej Správnej rady SVF sa dostal Tomáš Kmeť. Za hráčov. Pre hráčov. Kvôli hráčom. Sedieť v SR je náročné. Časovo, názorovo, nárokmi na lojalitu.
Halandovi bolo ľahko, autokraticky posadil k sebe siedmich kývačov a karavána tiahla. Demokracia je však väčší kaliber. Prvoradé je byť zodpovedný a lojálny. Nie je zakázané hádať sa, biť, kopať, škriekať, nesúhlasiť, nehlasovať, hlasovať inak. Kľudne aj blokovať. Ale člen SR musí byť lojálny. Musí myslieť na dav, na elektorát, ktorý mu dal hlas. A iste má právo z pozície člena SR SVF v pohode a bez nervov aj odstúpiť.

Mám minimálne dávky informácií, tak si drahí čitatelia spravte o dnešnom stave obraz cez toto jedno okienko. Kmeť vs. svet.
Toto poslal T.Kmeť do sveta. Nezvolal tlačovku, po ktorej rezignoval. Skrátka vypľul. A opľul.

(hu)

Milé dámy a milí páni,


dovoľte, aby som na vás obrátil s mojím pohľadom na určité veci. Vy ste si
ma zvolili v decembri 2017 na konferencii plným počtom hlasov a verím, že to
bolo kvôli tomu,že ste ma poznali a takisto aj preto, aby som činnosťou v Správnej rade SVF
prispel k zlepšeniu situácie v slovenskom volejbale.
Mojou motiváciou ísť do Správnej rady SVF bolo nielen to, aby som zlepšil
postavenie športovcov, ale stanovy SVF hovoria o Správnej rade SVF ako o
významnom orgáne,ktorý by mal mať veľký vplyv na dianie v slovenskom volejbale a mohol
ovplyvniť jeho smerovanie.

Bohužiaľ moja skúsenosť je iná, ale poďme pekne po poriadku.

TRANSPARENTNOSŤ

Každý prezident klubu a členovia výkonného výboru si vyberajú manažéra,
trénera, športového riaditeľa, hráčov, tak aby dosahovali výborné výsledky a
tým nesú zodpovednosť za výsledky tímu. Takúto predstavu sme mali aj my, keď sme sa na Správnej
rade zhodli, že budú výberové konania na kľúčové pozície a vyberať 
ich bude výberová komisia, tak ako to je vo firmách ale aj vo verejných
inštitúciách. Cieľom bolo dostať na federáciu novú krv, nové myšlienky.
SVF nie je niekoho súkromná firma, kde by mali pracovať iba ľudia loajálni
voči vedeniu federácie. Je financovaná zo štátneho rozpočtu a preto musí byť
transparentná.
Tak ako tréneri bez výsledkov alebo hráči, ktorí stagnujú musia odísť z
klubu, tak aj zamestnanci, ktorí nepodávajú dostatočné výkony musia cítiť
tlak zmeny. Sme predsa v športovom prostredí.
Výberové konania boli vypísané prezidentom SVF a T.Singerom tak, že na
pozície generálny sekretár, technický riaditeľ a projektový riaditeľ
existovali na Slovensku presne traja ľudia, ktorí to mohli robiť. Na najkľúčovejšie
pozície, športového riaditeľa a koordinátora mládeže boli kandidáti, ktorí
boli triedení najprv T. SIngerom, aj keď uznesenie SR SVF hovorilo jasne, že bude
vyberať komisia. Na koordinátora mládeže bol odmietnutý M.Palgut,
kandidát pre mňa na takúto pozíciu skoro ideálny, a len preto, že nemá
Vysokú školu, tak T. Singer rozhodol, že nebude koordinátor mládeže. Keď bol
reprezentačný tréner mužov a tréner v COP Trenčín, tak to nevadilo?
Na koordinátora mládeže bol angažovaný nakoniec niekto iný, ktorý sa ani
neprihlásil do výberového konania a ktorý pracuje na Vysokej škole a
koordinovanie mládeže má ako vedľajší job.Ak máme niesť zodpovednosť za mládež, tak s takýmto
niečím sa ja nemôžem stotožniť. Tam musí byť profesionál, ktorý bude
cestovať po Slovensku,komunikovať s klubmi a sledovať mládež.
Som rád, že aspoň na pozíciu športového riaditeľa sa dostal človek, ktorý
prešiel výberovým konaním a ktorý urobil už za 10 mesiacov kopu dobrej
roboty. V pôvodnom koncepte prezidenta SVF vôbec nebola pozícia športového
riaditeľa. Pôvodný koncept hovoril o navýšení pracovníkov sekretariátu SVF
na 15 zamestnancov,kde mal byť generálny manažér žien a mužov! S tým sme nemohli súhlasiť,
pretože problémom slovenského volejbalu nebol počet zamestnancov
sekretariátu a plus by to znamenalo extrémne navýšenie mzdových nákladov. Tie sa oproti minulým
rokom aj tak výrazne navýšili.
Pýtam sa teda vás, či pociťujete priamoúmerne výrazný nárast kvality služieb
sekretariátu?

ROZPOČET A SVM

Ďalšia kľúčová téma je rozpočet, ktorý má obrovský význam a pre vás je
najdôležitejší. Pre mňa znamená rozpočet jasné definovanie príjmov a výdajov
a podrobné a transparentné rozčlenenie v jednotlivých kapitolách. S týmto sme mali prvý
rok veľký problém, pretože niektoré položky rozpočtu boli nejasne vysvetlené
(ako napr. obrovský nárast mzdových nákladov). Preto bol rozpočet na jar
2018 schválený iba s výhradou s tým, že to má byť čo najskôr vysvetlené.
Vysvetlenie sme dostali vo februári 2019! Rozpočet bol schválený, ale ako sú uhrádzané
faktúry a kedy, je zodpovednosť prezidenta SVF a konateľa SVM. Vzhľadom na
sitáciu kedy SVM skončila skoro v konkurze (záporné vlastné imanie) a že SVM nedokázala
využiť komerčne úspechy mužskej reprezentácie, rozhodli sme sa, aby sa
konateľom SVM sa stal Roman Holienčík, ktorý bol vami zvolený za marketing, má dlhoročné
skúsenosti ako marketingový riaditeľ Škoda Slovensko a má sieť kontaktov,
ktoré by mali osoh pre slovenský volejbal. Toto uznesenie SR SVF, je až do dnešného dňa
odignorované. Ja sa pýtam prečo? Dôsledkom tejto ignorancie bola aj platobná
neschopnosť SVF koncom roka 2018,kedy boli počas roka pouhrádzané faktúry, ktoré nemali byť. Hrozil dokonca
opäť podobný scenár  so záporným imaním, ale musím uznať, že Tomáš Singer a
pani Bukovská zamakali a sitáciu iba vďaka finančnej pomoci CEV zachránili. Čo dostal T.Singer ako
odmenu od prezidenta SVF? Na 1. SR SVF v roku 2019 ho prezident SVF vyhodil
za stratu dôvery a za údajné manipulovanie so štátnymi prostriedkami. (týždeň na to už to bolo zabudnuté
a pokračuje ďalej)

MEDIA FRESH

Prečo chýbali peniaze v roku 2018 je úplne jednoduché, pretože si partner
SVF neplnil svoje zmluvné záväzky z exkluzívnej zmluvy (ročne má poskytnúť
SVF 250,000 EUR) a popritom mu SVF vyplácala vyfaktúrované služby (min. 120,000 EUR) - nelogické, prečo sa
to nezapočítavalo. Tieto peniaze potom chýbali koncom roka. Presne aj
takémuto scenáru sme sa chceli vyhnúť zmenou konateľa SVM. My sme sa to dozvedeli v decembri 2018. Na dve otázky
na prezidenta SVF, či si partner plní záväzky, prezident odpovedal, že má
splnené skoro všetko.Zavolali sme si pani Bukovskú, ktorá potvrdila aj výpismi, že nezaplatil
skoro nič. Takéto klamanie do očí nie je hodné takéhoto významného postu.

ME ŽIEN

Stanovy SVF hovoria jasne, že záväzky nad 200,000 EUR schvaľuje SR SVF a nad
1,000,000 EUR konferencia SVF. Ani jedno sa neudialo a za 6 mesiacov nás
čaká historické podujatie.
Podujatie, ktoré má naplánované výdaje v hodnote min. 850,000 EUR, ale vo
februári 2019 nebola podpísaná ešte ani jedna sponzorská zmluva. Bol dokonca
aj schválený organizačný výbor ME v polke roka 2018. ten bol odignorovaný a zvolaný až koncom februára 2019,
keď nám tečie do topánok! Treba si uvedomiť, že toto podujatie bude musieť
byť zachraňované z rozpočtu SVF,ale kto za to bude chcieť niesť zodpovednosť?

KOMUNIKÁCIA

Ja pôsobím už tretí rok vo veľkej firme Amazon (predtým Ernst&Young) a vidím
ako fungujú úspešné firmy. Absolútny základ je otvorená a pravidelná
komunikácia. Pre vedenie SVF je úplne normálne neodpovedať na telefóny, smsky, emaily atď. Uverejniť zápisnicu a uznesenia
SR SVF sa ešte nikdy nepodarilo načas. Ja mám napríklad od októbra 2018
podanú žiadosť per rollam o schválení členov komisie športovcov, ktorá bola odignorovaná takisto ako môj projekt pre
uplatnenie športovcov po kariére.

Správna rada SVF je preceňovaná, a tým, že sa stretáva iba 4x-6x do roka a k
tomu veľmi slabou komunikáciou s vedením SVF, tak nemôže mať výrazný vplyv
na to čo sa deje. Vnímam ju skôr ako kontrolný a strategický orgán, ktorý
môže ovplyvniť veci výberom kvalitných ľudí, dozorom nad finančnými tokmi,
strategickými rozhodnutiami a funkčnou SVM. Najdôležitejší orgán SVF je
sekretariát SVF, tam sa robí dennodenná agenda, tam sa majú pripravovať
projekty, tam sa organizujú sústredenia a zápasy atď. Preto musí mať Správna
rada SVF vplyv na to, kto riadi a kto pracuje na sekretariáte, tak aby mohla
niesť zodpovednosť. Viacerí kritizujú SR SVF, aj napriek tomu, že sme prerokovali a schválili
množstvo vecí a trávili tým aj kopu času. A áno asi sme spravili aj nejaké
chyby, ale kto ich nerobí.
Dnes som pozeral finále SP v hádzanej na RTVS. Pýtal som sa kamaráta v
športovej redakcii v RTVS, prečo ste nevysielali finále vo volejbale alebo
prečo nie sú vysielané extraligové zápasy v stredu ako basket a
hádzaná. Odpoveď bola jednoznačná, s vedením SVF sa nedá jednať. Toto je
podľa mňa kľúčová otázka smerom k vedeniu SVF. Televízia je absolútny základ
pre rozvoj volejbalu, ak nebudeme v TV, tak volejbal nebude zaujímavý pre sponzorov, divákov a pre mládež a
nepohneme sa ďalej.

PS. Je vas vela v BCC kopii, tak ak niekto chce odpovedat, tak pouzite iba
"odpovedat".

S pozdravom

Tomáš Kmeť
A takto zareagoval zamestnanec SVF, Martin Májek.

Opačný pohľad, alebo uveďme veci na pravú mieru p. Kmeť...

Tak sa nám v slovenskom volejbale začala zákopová vojna. Máme tu éru blogov a vyjadrení na akýchkoľvek dostupných sociálnych sieťach. Všetko na úrovni autorovho názoru a pohľadu na veci v slovenskom volejbale. Dotyční (takmer všetci sú členmi SR SVF) sa prezentujú spôsobom, ktorý neposkytuje možnosti na vysvetlenie, argumentáciu, diskusiu. Nikdy som sa podobným spôsobom nevyjadroval, je mi proti srsti hodnotiť niekoho alebo niečo bez toho, aby bola možnosť okamžitej reakcie. Radšej mám priamu konfrontáciu na fórach (nie internetových), ktoré sú na to určené. Ale po prečítaní vyjadrenia p. Kmeťa, zástupcu športovcov v SR SVF, k momentálnej situácii v slovenskom volejbale som sa rozhodol, že prišiel čas...Čas uviesť veci na pravú mieru, minimálne v jednej z tém, ktorej sa

p. Kmeť venuje.

P. Kmeť ma vo svojom pohľade, ktorý obletel svet, definoval takto:

Na koordinátora mládeže bol angažovaný nakoniec niekto iný, ktorý sa ani neprihlásil do výberového konania a ktorý pracuje na Vysokej škole a koordinovanie mládeže má ako vedľajší job. Ak máme niesť zodpovednosť za mládež, tak s takýmto niečím sa ja nemôžem stotožniť. Tam musí byť profesionál, ktorý bude cestovať po Slovensku, komunikovať s klubmi a sledovať mládež“

 

Takže p. Kmeť, keďže mi vo svojom pohľade neviete prísť na meno, dovoľte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Martin Májek. V slovenskom volejbale sa pohybujem od desiatich rokov. Vyrastal som v Červenej hviezde Bratislava, ŠKP a VKP a za posledných približne 30 rokov som prešiel v tomto klube a niektorých ďalších kluboch (Myjava, Detva, Nitra...) všetkými možnými funkciami. Od hráča vo všetkých vekových kategóriách, cez trénera žiakov,  kadetov, juniorov, asistenta trénera až po hlavného trénera v Extralige. Som absolvent FTVŠ UK, mám najvyššie trénerské vzdelanie v rámci Slovenska, absolvoval som licenčný seminár FIVB. V rokoch 2003-2005 som pracoval na SVF ako sekretár ZVOK zodpovedný za riadenie súťaží. Napriek tomu, že som sa doteraz venoval len slovenskému mužskému volejbalu, trúfam si povedať, že moje meno väčšina ľudí v slovenskom volejbale pozná. Nie v takom zmysle ako Vaše (také hráčske úspechy ako Vy som nedosiahol...), ale v zmysle môjho neustáleho pohybu v našom hnutí. Len Vám chcem pripomenúť, že sme boli dokonca spoluhráči na Univerziáde v Pekingu. Toľko na predstavenie...

Je čas prejsť k faktom. Pre slovenskú volejbalovú federáciu v pozícii koordinátora mládeže pracujem od júna 2018. Je pravda, že na túto pozíciu som sa do žiadneho výberového konania nehlásil. Bol som v máji 2018 oslovený čerstvo nastúpeným športovým riaditeľom

M. Rojkom, či by som nemal chuť pomôcť mu pri jeho snahe zregenerovať slovenský  volejbal. Podľa informácií,  ktoré  som  dostal,  prebehli  na  toto  miesto  výberové  konania, v ktorých nikto neuspel. M. Rojko mal teda za úlohu nájsť niekoho na túto pozíciu. Prečo oslovil práve mňa, to je otázka na neho. Po dlhom čase strávenom v klubovom volejbale, teda na „opačnej strane barikády“ a poznajúc situáciu, v akom stave je slovenský volejbal, som si povedal, že idem do toho. Tak ako p. Kmeť, tak aj ja som si povedal, že na SVF treba novú krv. Krv, ktorá neprúdi len v hlave (Sekretariát SVF), ale krv, ktorá sa dostala a dostáva do celého tela (ku klubom a všetkým členom SVF).

 

Pri dohadovaní podmienok môjho pôsobenia na SVF sme s M. Rojkom riešili, aký model môjho pôsobenia na SVF by bol pre obidve strany najlepší. Dohodli sme sa na úväzkovom režime s platom 800,-€. Kandidát p. Kmeťa by podľa môjho skromného názoru a znalostí pomerov za túto sumu ani nevyšiel z domu. Mojou podmienkou bolo, že ostanem pôsobiť ako VŠ pedagóg na FEI STU. Žijem v Bratislave resp. v jej okolí, mám rodinu s dvomi deťmi. Kto vie, čo tým chcem povedať, pochopí.

Táto podmienka nemala len finančný rozmer. V rámci svojej práce na FEI STU mám možnosť priamo pomáhať bratislavskému a teda  aj  slovenskému  volejbalu.  Ten, kto  pozná pomery v bratislavskom volejbale ( p. Kmeť určite nie...) vie, že v telocvičniach na FEI STU (v rámci BA veľmi slušný štandard) vďaka mne pôsobia dve CTM – Bilíkova dievčatá, VKP-SPU chlapci       a štyri družstvá Bratislavskej volejbalovej ligy. Všetci len vďaka tomu, že som ich uprednostnil pred florbalistami, futbalistami, basketbalistami a pod. a ponúkol v rámci možností prijateľné ceny za prenájom.

Pred nástupom do funkcie na SVF som deklaroval, že vždy počas semestra (t.j. tri mesiace na jeseň a tri mesiace na jar) budem minimálne 2,5 dňa z týždňa pracovať na SVF, mimo semestra (čiže zostávajúcich 6 mesiacov v roku) 4 dni v týždni v takých časoch, aby som bol   k dispozícii hnutiu. Víkendy a pracovné výjazdy počas týždňa mimo BA, či už s semestri alebo mimo neho, pokladám za samozrejmosť. Tieto podmienky M. Rojko a teda aj SVF prijalo. Ja som nikdy nepátral po tom, kto na tomto mieste mal pracovať alebo nemal, kto má aké vzdelanie alebo nemá, koho kto chcel, či nechcel. Mne to bolo a je úplne jedno, mňa zaujímala práca.

A tu prichádzame k podstate tohto vyjadrenia. Čo vlastne robím, keď o mne p. Kmeť nič

nevie?

Tak si to zhrnieme. Všetky dohody ohľadne pracovnej dochádzky na SVF si plním. Od júna 2018 do dnešného dňa som okrem toho absolvoval:

-          Návštevu v každom CTM chlapčenskej (Nitra, Svidník, S. Ľubovňa, BA) aj dievčenskej (Žilina, L. Hrádok, Slávia UK, Bilíkova) zložky a tréningy všetkých trénerov, ktorý spadajú pod CTM

-          Pravidelné návštevy v COP Trenčín a COP Nitra

-          Konferenciu   SVF  v Poprade,   licenčný  seminár  v Púchove,  stretnutie  s OV  Stred   v Medzibrode, poradu klubov k mládežníckym reprezentačným družstvám v Trenčíne, Konferenciu mládeže v Žiline, Kvalifikáciu ME-U17 v Maribore, drafty hráčov a hráčok v Trenčíne a Nitre, EL v Nitre, finále SP v Humennom

-          Všetky zasadnutia RM SVF, RR SVF (okrem jednej), TMK SVF a SK SVF na ktoré som bol prizvaný

-          Regionálne testovanie chlapcov 2005 a dievčat 2006 v Nitre, Prešove a L. Hrádku

Či je to veľa, alebo málo, či si plním úlohy tak ako mám, to nechám na hodnotenie kompetentných ľudí z hnutia a nadriadených na SVF. P. Kmeť k týmto ľuďom v mojich očiach určite nepatrí.
Za celý čas, čo pracujem na SVF, som p. Kmeťa videl iba jeden krát. Na mieste jeho zvolenia

v Poprade. Odvtedy ANI RAZ. Ani na pôde federácie, ani na žiadnej inej akcií SVF.

Touto mojou reakciou sa nechcem stavať do úlohy „zamestnanca roka“, sú v našom volejbale ľudia, ktorí robia oveľa viac ako ja. Len chcem, aby verejnosť vedela, ako je to naozaj. Preto sa pýtam p. Kmeťa, ako si dovolí hodnotiť moju prácu, keď o nej nemá ani poňatia? Ako si dovolí hodnotiť niečo, čo ho zaujíma iba vtedy, keď sa potrebuje odprezentovať?

Ja si nedovolím hodnotiť  jeho pôsobenie  v SR  SVF.  Mohol by  som,  ale neurobím to, lebo  o jeho činnosti viem iba z JEHO vyjadrení. Počul som, že sa angažuje v téme transferových poplatkov, čiže háji záujmy asi dvadsiatich „kamarátov“ z reprezentácie. Určite je to téma dôležitá, ale len pre úzku skupinu ľudí. Mohol by som sa opýtať, kde a s kým rieši „svoju agendu“ (komisia športovcov, projekt uplatnenia športovcov po kariére), keď ani ja a ani nikto zo širokého okruhu ľudí – volejbalistov, s ktorými  sa  stretávam,  o ničom  takom  nevie. týmto by som rád p. Kmeťovi pripomenul, že je zástupcom všetkých volejbalistov, nie

len reprezentantov!

K ostatným témam z pohľadu p. Kmeťa na stav v slovenskom volejbale sa vyjadrovať nebudem. Iba členovia SR SVF vedia, ako to v skutočnosti je. Ja vždy verím len tomu, koho vidím niečo robiť. A keďže viacerých členov SR SVF som zatiaľ nevidel robiť nič, tak im ani nemám dôvod veriť.

Vás p. Kmeť žiadam, aby ste si nabudúce, skôr ako sa pustíte do vynášania súdov, zistili, ako

sa veci majú. Napríklad osobným stretnutím na miestach, kde sa robí každodenný volejbal.

P.S: Ak budete reálne pracovať na niečom, čo by mohlo pomôcť slovenskému volejbalu, rád Vám s tým kedykoľvek pomôžem.

Martin Májek

Koordinátor mládeže SVF

 

(pozn. www gramatika je ich vec)