Matchpoint AKTUALITY Konečne si to v FIVB ucedomili

Konečne si to v FIVB ucedomili

jún 2019: Svetová liga žien má (skúša) iba dvoch čiarových rozhodcov. Stoja vzadu za ihriskom. Starajú sa o svoje tri čiary, teč, prelety lopty medzi anténkami. Vidia lepšie, sú o 1/4 zodpovednejší a dvaja darmožráči odpadli. Gratulujácia na FIVB.

 

www.volejbal.sk