Matchpoint AKTUALITY Reakcia vedenia SVF na TK Miloša Dubovca

Reakcia vedenia SVF na TK Miloša Dubovca

Bratislava 20. augusta 2019 (TASR) - Andrea Štrbová majú šancu zúčastniť sa na OH 2020 v Tokiu. Ich manažér a Natáliin otec Miloš Dubovec však nie je spokojný s ich podporou. Nepáči sa mu prístup predstaviteľov Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a žiada od nich adekvátnu finančnú podporu na činnosť oboch volejbalistiek. V prípade nezáujmu podľa neho hrozí neúčasť na najbližších dôležitých turnajoch, vrátane olympijskej kvalifikácie.
Na vyjadrenia Miloša Dubovca v ten istý deň zareagovala Slovenská volejbalová federácia: "Slovenská volejbalová federácia plne podporuje prípravu a činnosť dvojice Dubovcová - Štrbová, uvedomuje si ich príležitosť kvalifikovať sa na olympijský turnaj v Tokiu a plne podporuje koncepčný rozvoj plážového volejbalu na Slovensku. Zároveň uprednostňuje konštruktívny prístup a komunikáciu pred nezmyselnými mediálnymi útokmi a vyhrážkami zo strany manažéra tímu a zároveň viceprezidenta SVF pre plážový volejbal Miloša Dubovca."
SVF v stanovisku uviedla, že má voči tímu plážových volejbalistiek Dubovcová - Štrbová vysporiadané všetky zmluvné záväzky pre rok 2019. Finančné prostriedky určené na činnosť tímu vo výške 33 200 eur boli vyplatené v 100 % výške v troch splátkach už do 7. júna 2019. Nad zmluvný rámec bola tímu vyplatená ďalšia finančná výpomoc vo výške 3 800 eur. SVF pravidelne financuje personálne náklady tímu vo výške 2 400 eur mesačne. Celková ročná dotácia SVF tak činí 65 800 eur.
"Dotácia na podporu tímu sa oproti minulému olympijskému cyklu navýšila o viac ako 200%. Pán Dubovec pri prezentovaní projektu Tokio 2020 pritom požadoval sumu 50 000 eur a považoval ju ako dostatočnú pre úspešné pôsobenie tímu s cieľom kvalifikovať sa na OH. Tím plážových volejbalistiek tiež čerpá finančné prostriedky z projektu Olympijskej solidarity prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru. V roku 2019 zatiaľ vyčerpal 15 683 eur a očakáva ešte druhú splátku do konečnej sumy 25 000 amerických dolárov. Dôležité sú aj vlastné zdroje tímu, "prize money" v celkovej výške viac než 50.000 dolárov za dosiahnuté výsledky na viacerých turnajoch Svetovej série. Tieto financie tímu zostávajú v stopercentnej výške ako aj všetky finančné prostriedky z prípadných reklamných partnerstiev či iných príjmov. Celkovo si táto dvojica príde rozpočtovo minimálne ročne na viac ako 135.000 eur. Pre porovnanie, Český volejbalový zväz poskytuje na rok 2019 najlepšej dvojici Hermannová - Sluková, ktorá aktuálne figuruje v svetovom rakingu na 15. mieste, sumu 50 000 eur. Ostatné príjmy tejto dvojice sú plne v kompetencii manažéra tímu, teda marketingové zhodnotenie reklamného priestoru a výsledkov dvojice, čo činí sumu približne 100 000 eur ročne. Slovenská volejbalová federácia do tejto kompetencie manažéra tímu plážových volejbalistiek Dubovcová - Štrbová nevstupovala, ani nevstupuje. Vzhľadom na tieto skutočnosti Slovenská volejbalová federácia očakáva od pána Dubovca vysvetlenie dôvodu finančnej tiesne napriek plneniu všetkých zmluvných záväzkov zo strany SVF i ďalších partnerov. Navyše, pán Dubovec doteraz nezúčtoval ani euro z poskytnutej dotácie a pokiaľ tak neučiní, SVF nemôže vyhodnotiť oprávnenosť jeho ďalších prípadných finančných požiadaviek pre tím plážových volejbalistiek. Teda ani sumy 20 000 eur, o ktorej dnes pán Dubovec hovoril a ktorá je v rozpočte na rok 2019 uvedená všeobecne ako: "podpora pre reprezentačné tímy"," uvádza sa v stanovisku SVF.
Vzniknutou situáciou sa bude vedenie SVF zaoberať a príjme potrebné opatrenia."

pozn. www: pozn.www: Každopádne by bolo zaujímavé poznať zmluvu medzi SVF a reprezentačnou dvojicou, aby sa horúce zemiaky neriešili deň pred odletom do Tokia (ako v prípade sestier Fialkových v biatlone pred vlaňajšou biatlonovou sezónou).