Matchpoint Postrehy - píšete nám

Postrehy

Dr. Kalný ku konferencii

5.12.2017 Prečítal som si dnes príspevok Dr.Hančíka - volebná konferencia Poprad. Reagujem, aby si niekto nemyslel, že nám v COP TN bola konferencia ľahostajná. Ja, ako hlavný tréner COP Trenčín, (po dohode s kolegami) som formulár vyplnil, podpísal a poslal na SVF. Bol som pripravený voliť, lebo som chcel voliť. Situácia dopadla tak, že za COP Trenčín volil športový riaditeľ SVF Marek Prokeš... Opakujem, chcel som voliť.
Peter Kalný - COP Trenčín
   

Dr. Hančík ku konferencii

5.12.017 - Poprad

Ako delegát konferencie SVF rád  by som sa pristavil pár poznámkami k nedeľňajšej konferencii SVF. Ako vieme, celé hnutie očakávalo, že táto konferencia bude významná a zlomová pre volejbalové hnutie. Iste preto, že sa konala prvý raz po prijatí Zákona o športe, ale aj tým, že konferencia bola volebná a teda sa volil nielen prezident SVF, ale aj členovia SR SVF, kontrolór a člen DR.

Čítať celý článok
   

Návrh na zmenu stanov do programu konferencie neprešiel

5.12.2017 - 30 dní pred konaním volebnej konferencie zaslala Katarína Nemcová za oblasť Bratislava vedeniu SVF žiadosť o doplnenie programu konferencie o bod Návrh zmeny stanov SVF.
Nové stanovy SVF musel národný (každý) športový zväz dať do súladu s paragrafmi  nového zákona o športe v prvej polovici roku 2016. Stalo sa. V cuku letu, ale urobilo sa. Pracovná konferencia v Poprade na jar v roku 2016 v Poprade nový dokument odklelpla.
Vzhľadom k tomu, že sa v decembri 2017 blížil koniec dvanásťročnej etapy autoritárskeho vedenia volejbalu ing. Halandom a jeho ním menovanej grupy v Správnej rade SVF, bol ideálny čas stanovy dočistiť a obzvlášť jedným bodom navždy zabezpečiť demokratický prístup riadenia volejbalu. Zdola. Mohli a mali sme vziať neadekvátnu kompetenciu Správnej rade prio tvorbe poriadkových predpisov a dať ju 50 (a viac) delegátom hnutia - aby raz ročne všetci delegáti konferencie odhlasovali prípadné zmeny vo všetkých predpisoch slovenského volejbalu. Aby sme mali stabilné legislatívne prostredie. ST - BIL - NÉ!!

Delegát z ELBA Prešov p. Blicha sa pri prezentácii programu konferencie postavil, vzal mikrofón a povedal, ak sa bude prerokovávať návrh na zmenu stanov, tak to tu budeme do neskorého večera. Delegáti jeho návrh tento bod vyhodiť odsúhlasili. Po diskusii, v ktorej som sa pokúsil obhájiť motívy na zmenu, povedal, že to je rozhodnutie VV Východ aon to len prezentoval. Šéf Východu pán Kundľa mi medzi volbami odpovedal na otázku, čo ich k tomu viedlo: "Tak sme sa rozhodli".

Náčelník žabomyších vojen Ivan Husár

   

Dr. Hančík k zrušenie libera

27.11.2017 - Prezident Slávie EU Bratislava zareagoval k zrušeniu libera.

Moje stanovisko k zrušeniu libera v mládeži.

Úplne súhlasím s argumentami Ivana Husára v uvedenom článku o zrušení libera v žiackom volejbale. Argumentačne odborne bez chyby! Ako sme si v klube prečítali zo zápisu SR SVF, je to návrh Rady mládeže a následne, ako obyčajne jednomyseľne schválené 6:0 (!) SR SVF 8.11.2017. Odbornú argumentáciu členov Rady mládeže pre zrušenie libera v žiackych súťažiach nepoznáme. Rád by som ju ako bývalý dlhoročný tréner, ktorý žije s odbornou problematikou stále, poznal. Prezident Halanda to v zápise zo SR zo dňa 8.11.2017 odôvodnil tým, že u vyšších detí pozorujeme nedostatočné zvládnutie niektorých herných činností, pretože nemajú priestor učiť sa a zlepšovať v obranných činnostiach...

K tomu len toľko. Zásadne nesúhlasím. V klube sme radi, že aj menší hráči dostávajú priestor, majú možnosť sa učiť tomuto špeciálnemu postu. O učení a zdokonaľovaní vyšších hráčov v obranných činnostiach rozhoduje tréner. Múdry tréner to vie a podľa toho riadi tréningový proces, volí správne formy a metodiku..   Som presvedčený, že výchovu libera, ako aj vyšších hráčov majú nechať na kluby, na trénerov. Rada mládeže si musí uvedomiť, že výchova libera je tak dôležitá už v mladom veku, ako výchova hráčov na iných hráčskych pozíciách.  Libero si už v mladom veku nachádza vzťah k volejbalu, k hre,  k postaveniu v družstve, aby ako menší hráč nebol odstrkovaný a zaznávaný. Získava sebavedomie a hráčsku perspektívu do budúcna.

A ešte si dovolím položiť dosluhujúcej SR SVF jednu principiálnu otázku.  Ako je možné, že SR SVF, ktorá má svoje trvanie zhruba už len týždeň,  prijíma takéto rozhodnutia, platné od budúcej sezóny? Prečo to nenechá na budúcu SR SVF? Takéto zásadné rozhodnutie jednoznačne patrí do pôsobenia a schválenia nástupníckej SR SVF, zvolenej na Konferencii SVF 3.12.2017. Podobne aj Rada mládeže už nemá predkladať takéto návrhy pre SR, lebo jej trvanie, ako komisie, je tiež len dočasné.

Analógia je to aj s nedávne prijatým uznesením SR o centrálnom vyplácaní rozhodcov od 1.1.2018. K takému to rozhodnutiu by sa predsa mali vyjadriť predovšetkým kluby a po odbornej  diskusii prijať rozhodnutie, ktoré by vyhovovalo všetkým - klubom, rozhodcom a SVF. V prijatom direktívnom rozhodnutí je veľa nedoriešených otázok a problémov, ktoré sú negatívne voči klubom. Prečo sa napríklad centrálne vyplácanie týka aj fakturujúcich rozhodcov, prečo nie len „dohodárov“, prečo by mal klub vopred založiť SVF pôžičkou cca 4 – 5 000 EUR, prečo nevyplácať mesačne, ako s nedoriešenými cestovnými náhradami a pod.

Dr.Vladimír Hančík

prezident klubu

   

Diletanti zrušili libero u žiakov

26.11.2017 - Správna rada SVF na svojom zasadnutí 8.11.2017 schválila návrh Rady mládeže SVF, aby sa v kategórii žiakov zrušila pozícia libera. Odborné argumenty, ktoré predostrel šéf SVF ing. Halanda, sú do neba volajúce sprostosti. Pozícia je zrušená od 1.7.2018.
Každý normálny tréner - ak príde do haly vysoký, prespektívny hráč, hráčka, tak sa mu venuje inak, ako ostatným deťom.
Každý normálny tréner (napr. v B.Bystrici) je nenormálne šťastný, ak mu príde do haly aj malé, ambiciózne, živé striebro, ktoré je v poslednom roku ZŠ o hlavu vyšší ako jeho rodičia a nič iné ako libero nikdy nebude. A môže to byť libero svetový. Podotýkam, že aj nenormálny tréner ho kľudne nechá adekvátne dlhý čas hrať aj na smeči, lebo ešte dlho bude v tíme najlepší. Žiadne rady Rady nepotrebuje.

Každý normálny tréner ide v práci s vysokým perspektívnym hráčom (možno aj hráčkou) v rozvoji herných činností krok po kroku. Pomaly. Obozretne.
Každý normálny tréner musí často ubrániť vysokého chlapca, dievča pred drbnutými posmeškami menších, šikovnejších a často aj ich ambicióznymi rodičmi. K tomuto cieľu mu práve poslúži vysokého a perspektívneho chlapca, dievča v kategórii žiakov posadiť na jednu polovicu hry na lavičku. Aby sa len pozeral. Má čas.
Každý normálny tréner po čase nechá vysokého a perspektívneho hráča hrať aj v poli. Postupne, opatrne, s citom.
Každý normálny tréner nechá po vhodnej dobe na tréningu odbíja prstami, bágrom hrať rovnakým počtom opakovaní všetkých hráčov, vrátane vyšších a perspektívnych.
Každý normálny tréner prizabije rozhodcu, ak má ten blb trendy pískať každému inému hráčovi ako nahrávačovi akékoľvek hlučnejšie odbitie prstami ako dvojdotyk.
atď.

Keďže v Rade mládeže je normálnych trénerov ako šafránu, splodia takúto kardinálnu volovinu. Chcú svojim návrhom zmeniť tok rieky. Chcú odborne regulovať celý trénerský staff Slovenska. Tento idiotský návrh sa dostal na sedenie Správnej rady. V nej sedí iba jeden normálny tréner (hoci nevychoval ani jedného jediného hráča od piky), ale keďže hlasovanie o tejto do neba volajúcej sprostosti skončilo 6 - 0 za zákaz libera, tak musím skonštatovať, že dotyčný člen SR SVF vekom zrejme stráca ducha a to je už veľmi povážlivé, lebo on ten trénerský staff v tom spolku diletantov akože zastupuje. Dúfam, že už len týždeň.
Predložené argumenty, ktoré Halanda v zápisnici SVF spomína, sú tak hlúpe, že najbližšie môžme očakávať, že zrušia systém 5-1, 4-2, korektora, blokárov a na rozkaz sa bude hrať systém z 50 rokov, keď bude nahrávať stredový hráč a iba do zóny 4, aby boli všetci rovnako zaťažení a všestranní.
Ideálne by bolo, aby jedného dňa zrušili druhých šesť hráčov z dvanástky. Budú hrať len šiesti, aby boli rovnako zaťažení a šikovní. Zrušte aj babskú jednonožku, aby sa nezväčšovala lateralita svalov tela.
Neskôr možno navrhnú, aby deti nemohli trénovať muži, ale iba ženy, aby prevládol v práci s deťmi taký materinský prístup.

Na konferencii SVF 3.12.2017 budem predkladať návrh na zmenu stanov. Dôvod jednej zo zmien sa bude týkať toho, aby nikdy nemohli uzrieť svetlo sveta takéto kardinálne voloviny a to ešte bez širokej odbornej diskusie. Aby takúto zásadnú zmenu súťažného poriadku nemohla zmeniť nejaká diletantská skupina dobrodruhov. Ak k tomu nebodaj dôjde, aby to musel byť návrh kompetentnej väčšiny.

Ivan Husár, VKP

   

Stanovisko Dr. Hančíka k článku Keď sa hrá MEVZA

Vážení priatelia,

Po zaujímavom stretnutí extraligy, v ktorom naše družstvo žien vyhralo hladko v Dome športu nad Strabagom v piatok 17.11.2017 3:0, vyskytli sa komentáre, prečo  družstvo Strabagu nenastúpilo s hlavnými hráčkami družstva. Náš klub bol nepriamo obvinený, že sa nechcel dohodnúť so Strabagom na preložení tohto zápasu, ktorému termín 17.11. nevyhovoval. Nebola to pravda. Chceli sme sa dohodnúť, ale problém spočíval v inom. Preto si dovolím podať vysvetľujúcu stanovisko prečo nedošlo k dohode na zmene termínu.

Čítať celý článok
   

Keď sa hrá MEVZA

Zamatovo revolučný deň 2017 v hlavnom meste SR.

Keď sa hrá MEVZA, poháre CEV, tak sa musia ostatné družstvá, nehrajúce medzinárodné súťaže, v ústretových posunoch domácich súťažných termínov prispôsobiť. Musia pochopiť. Ak nemajú chuť, vôľu, racio vyjsť v ústrety, tak rozhodne Lubeno. Odborne, umne, s citom, tak ako len Lubo S. vie.
Nedokonalé predpisy (ani ich to nenapadne - tie predpisy) nemyslia však na to, ako sa má postupovať v situácii, ak sa nechcú dohodnúť takí, čo európsky trpia spoločne. Raz jeden a INOKEDY zase ten druhý.
Prenájom sa zaplatil, energia bude uhradená, fa pískačom uhradené, práčky vyperú "spotené dresy", zhltnú sa nejaké pilulky, divák čumí ako debil, rodičia pofrflú, každý je k---t a karavána ide ďalej.
Neovládam podrobnosti včerajšieho sprzneného ženského derby z čela tabuľky, nevyznám sa, lebo ženský sektor je tradične intrigánsky drbnutý, nesúdim, oba tábory mám úprimne rovnako rád, aj keď ma Dr. Hančík teraz - predvolebne - riadne serie. Ale všetko vždy prejde.
Jediné, čo k tomu môžem presne bez chyby povedať je, že ak by som dostal ako tréner nejaký nekompetentný rozkaz, idem na druhý deň do Amazonu.
Najhoršie je, že žiaden chlap dnes nemôže povedať, že mu nejaká baba chýbala, lebo v dobe #metoo, môže ísť do basy.

Husár Ivan, VKP

   

Nenechajte si brnkať

27.9.2017 - Ak si dnes kúpite v predajni funkčnú, oprávnenú lekárničku do auta v záruke a zajtra bude schválený nový zákon so zmenou, tak vám určite normálny štát v normálnych pomeroch dovolí tú lekárničku použiť ešte tie dva roky, na ktoré má balíček záchrany napísanú lehotu.
Ak by nejako výrazne chcel štátny orgán, ovplyvnený lobingom, meniť normy každý mesiac a buzerovať obyvateľstvo, aspoň by ste sa vedeli zariadiť.

Vážení priatelia, ak ste si teda zakúpili zápisy na volejbalové stretnutia pred vydaním ÚS č. 4 (19.9.2017), pár dní pred začiatkom súťaží, v ktorej súťažný riaditeľ SVF od pásu, svojvoľne, normu zápisov zmenil, skúste tej jeho inštitúcii napísať, zavolať, sťažovať sa. Alebo napíšte priamo ing. Halandovi, tam je však riziko, že nebude vedieť o čom točíte.
Lístky na postavenie, to je za nami, rozhodcovia akceptujú aj servítky - správne.
Zápisy: ak máte iba 12 hráčov situáciu vyriešite a perzekuovaní by ste byť nemuseli. Ak naberiete 16 krkov, máme pre vás doporučenie a jednoduché riešenie. Vezmite čierne pero, pravítko a dva riadky rozpoľte. Hráča tam v pohode vpíšete, ak ide o hráčku a je obézna, dajte ju do normálneho riadku do štíhlych dajte chudučké. Aaaaaa je to.
No ak chcete mať všetko v absolútnom, rigoróznom a hlúpom, dokonca debilitou zaváňajúcom poriadku, napíšte vlezdoprdelistovi Karlovi ze Záhorá a on vám vytlačí, čo potrebujete.

 

eshop.volejbal.sk

 

   

Stránka 2 z 37

<<ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec>>